سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر شیروان

مدرسه امام جعفرصادق
امام جعفرصادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی شیروان
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی شیروان
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید تقویان
شهید تقویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی شیروان
مدرسه شاهد 2
شاهد 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شاهد 1
شاهد 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه مبین
مبین
پسرانه - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه طالقانی
طالقانی
پسرانه - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید بهروز محمد پور
شهید بهروز محمد پور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید بهادری سرچشمه دوین
شهید بهادری سرچشمه دوین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید براتعلی ابراهیمیان
شهید براتعلی ابراهیمیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید براتزاده چپانلو
شهید براتزاده چپانلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید ببر شیروانی خلاجلو
شهید ببر شیروانی خلاجلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید ایمانی
شهید ایمانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید ایزدی علی محمد نوبنیاد
شهید ایزدی علی محمد نوبنیاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید امامی ملاباقر
شهید امامی ملاباقر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید اکبر نژاد سکه
شهید اکبر نژاد سکه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید اسدالله شجاعی زوارم
شهید اسدالله شجاعی زوارم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید احیاء حسنی
شهید احیاء حسنی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهید ابراهیمی فیض آباد
شهید ابراهیمی فیض آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدای گلیان
شهدای گلیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدای فرهنگی 2
شهدای فرهنگی 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدای فرهنگی 1
شهدای فرهنگی 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدای عشایر
شهدای عشایر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدای بوانلو
شهدای بوانلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدای آزادی ینگی قلعه علیا
شهدای آزادی ینگی قلعه علیا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدا خانحصار
شهدا خانحصار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شوق آباد
شوق آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شناقی علیا
شناقی علیا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه شفق سرخ زو
شفق سرخ زو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سیناچشمه گلاب
سیناچشمه گلاب
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سیبکانلوتیره 2
سیبکانلوتیره 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سیبکانلوتیره 1
سیبکانلوتیره 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سنگچین
سنگچین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سنجد
سنجد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سما 2
سما 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سردار جنگل رحیم آبادهنامه
سردار جنگل رحیم آبادهنامه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه سردار شهید سید ابوالفضل شاکری
سردار شهید سید ابوالفضل شاکری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه ستارزاده
ستارزاده
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه زیندانلو
زیندانلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه زینب حسین آباد
زینب حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه زهره بنیانیان
زهره بنیانیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه رویش
رویش
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه روتانلو عشایر
روتانلو عشایر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه رضویه آلخاص
رضویه آلخاص
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه رضوی خیرآباد
رضوی خیرآباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه ربایه هاشمیان یزدی
ربایه هاشمیان یزدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه رباط عشایر
رباط عشایر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه رازی شورک زیارت
رازی شورک زیارت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه دهخدا نظرعلی
دهخدا نظرعلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه دوازده فروردین شیروان
دوازده فروردین شیروان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه خیرابادتیره 3
خیرابادتیره 3
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه خیرابادتیره 2
خیرابادتیره 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه خیرابادتیره 1
خیرابادتیره 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه خواجه موسوی آلاشلو
خواجه موسوی آلاشلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه خرد ملوانلو
خرد ملوانلو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه خاکشور زیارت
خاکشور زیارت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه حر قپز
حر قپز
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه حبیب اله خراسانی ورقی
حبیب اله خراسانی ورقی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه حاج سید احمدخمینی
حاج سید احمدخمینی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
مدرسه چرچری
چرچری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی شیروان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر شیروان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر شیروان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر شیروان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر شیروان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.