پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه

مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهيد دکتر باهنر
شهيد دکتر باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید تجلائی
شهید تجلائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نور
نور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام علی (ع) 1
امام علی (ع) 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه آرام خلاق
آرام خلاق
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید شفیع زاده
شهید شفیع زاده
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه دکتر اشرفی
دکتر اشرفی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه مهر و دانش
مهر و دانش
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه پیام 1
پیام 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه رضوان 1
رضوان 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه مسلم ابن عقیل (ع)
مسلم ابن عقیل (ع)
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید رحیمی بارنج
شهید رحیمی بارنج
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه صدوق 1
صدوق 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید مدرس 1
شهید مدرس 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه بهشتی 2
بهشتی 2
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام علی (ع) 2
امام علی (ع) 2
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه درخشنده 1
درخشنده 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید محمودیان
شهید محمودیان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه حضرت مهدی (عج)
حضرت مهدی (عج)
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهيد عهدنو
شهيد عهدنو
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه اندیشه ناب 1
اندیشه ناب 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شفق مهر
شفق مهر
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید باکری 2
شهید باکری 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه سميه
سميه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه چشمه علم
چشمه علم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نغمه های زندگی
نغمه های زندگی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه فرزندان امید
فرزندان امید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نارون سبز
نارون سبز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه موحدین
موحدین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ارسباران
ارسباران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه استادی
استادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ناردین
ناردین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه دانش گلها
دانش گلها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه دنیای کوپولی
دنیای کوپولی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه لوح و قلم
لوح و قلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه راهیان مولود
راهیان مولود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه کوثر نور
کوثر نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ره توشه
ره توشه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه دانش گلها
دانش گلها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه بوستان فلق
بوستان فلق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه رشد البرز
رشد البرز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نسل کارا
نسل کارا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نرگس خاتون 2
نرگس خاتون 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه مولوی 2
مولوی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شیخ صدوق 2
شیخ صدوق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه علامه امینی 1
علامه امینی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ترنم شادی 1
ترنم شادی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه هفده شهریور بارنج
هفده شهریور بارنج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه هاشمي نژاد
هاشمي نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ولی امر (عج)
ولی امر (عج)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نیکو
نیکو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.