شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر خوی

مدرسه فرهیختگان قطور
فرهیختگان قطور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه پويش
پويش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی خوی
مدرسه شهیدین کربلای خلیلی
شهیدین کربلای خلیلی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه شهیدین کربلایی خلیلی
شهیدین کربلایی خلیلی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حاج اسمعيل لو
حاج اسمعيل لو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه شهيد حسين زاده سيوان
شهيد حسين زاده سيوان
مختلط - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه اسماعیل لو
اسماعیل لو
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه شهيد عباس بابالو
شهيد عباس بابالو
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه خليج فارس
خليج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه خلق بلبان
خلق بلبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه خضرا
خضرا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه خاتم نجيب آباد
خاتم نجيب آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حکمت 1
حکمت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حکمت  2
حکمت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حضرت يوسف (ع)
حضرت يوسف (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حضرت رقيه (س)
حضرت رقيه (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حراء استران
حراء استران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حجربن عدي قرخ ياشار
حجربن عدي قرخ ياشار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حامد احمد آباد
حامد احمد آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حاجي قلي زاده حبش سفلي
حاجي قلي زاده حبش سفلي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه حاج رهنمون
حاج رهنمون
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه چهارده معصوم 2
چهارده معصوم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه جهاد  ديزج جمشيدخان 1
جهاد ديزج جمشيدخان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه جمهوري اسلامي ترس آباد
جمهوري اسلامي ترس آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه جامي 1
جامي 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه توحيد 1
توحيد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه تلاشگر کتنلوي سفلي
تلاشگر کتنلوي سفلي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه تلاش 2
تلاش 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه تقوي هندوان قطور
تقوي هندوان قطور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه تعليم سعلکده 1
تعليم سعلکده 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه تعاون کتان آباد
تعاون کتان آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه تزکيه آغبلاغ عليا
تزکيه آغبلاغ عليا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه پيوند عسگر آباد
پيوند عسگر آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه پوياکلت سفلي
پوياکلت سفلي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه پرورش بيلوردي
پرورش بيلوردي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه ياسين صوفي کندي
ياسين صوفي کندي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه پانزده خرداد 2
پانزده خرداد 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه همت کوله پيران
همت کوله پيران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه پانزده خرداد 1
پانزده خرداد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه هفتم تير خنجرخان
هفتم تير خنجرخان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه پاسدار گيوران
پاسدار گيوران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه هشت شهريور تپه باشي
هشت شهريور تپه باشي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بهاران قزل داش سفلي
بهاران قزل داش سفلي
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه هجرت زارعان 1
هجرت زارعان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بوعلي سينا پيرموسي 1
بوعلي سينا پيرموسي 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه هادي 2 چکمه زر
هادي 2 چکمه زر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بوستان مصطفي آباد
بوستان مصطفي آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه هادي 1 چکمه زر
هادي 1 چکمه زر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بنياد پانزده خرداد 2 بردرش عليا
بنياد پانزده خرداد 2 بردرش عليا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه ولايت فقيه
ولايت فقيه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بنياد پانزده خرداد 1 بردرش عليا
بنياد پانزده خرداد 1 بردرش عليا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه نويد حصارقره تپه
نويد حصارقره تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بنايي نژاد 2
بنايي نژاد 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه نماز 1
نماز 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بنايي نژاد 1
بنايي نژاد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه نظام الملک کلوانس
نظام الملک کلوانس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بلال حبش عليا
بلال حبش عليا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه نصرحاجتکده
نصرحاجتکده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه بعثت 3
بعثت 3
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
مدرسه نرجس خاتون 1
نرجس خاتون 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی خوی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر خوی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر خوی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر خوی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر خوی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.