دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر یزد ناحیه

مدرسه کاردانش یاوری
کاردانش یاوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاشولخان
کاردانش کاشولخان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش علی دیهیمی
کاردانش علی دیهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش دوازده فروردین
کاردانش دوازده فروردین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایثارگران الغدیر
کاردانش ایثارگران الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهدای جنوب
کاردانش شهدای جنوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر طاهری
کاردانش دکتر طاهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش مشکی
کاردانش مشکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی
تربیت بدنی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه فنی شهید چمران
فنی شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه ملک ثابت
ملک ثابت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه فنی صنایع لاستیک
فنی صنایع لاستیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه فردین دخت ذکایی
فردین دخت ذکایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه حضرت علی اکبر (ع)
حضرت علی اکبر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه تجسمی
تجسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه خير انديش
خير انديش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه زکیه
زکیه
دخترانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه تفضلی
تفضلی
دخترانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مهندس مسعود فاتح
مهندس مسعود فاتح
دخترانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه وزیری
وزیری
پسرانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه شهید راضی 2
شهید راضی 2
پسرانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مبتکران
مبتکران
پسرانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه شهید اصغر افسری
شهید اصغر افسری
پسرانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه قرآنی عطایی فرد
قرآنی عطایی فرد
پسرانه - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه یاوری
یاوری
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه یادگار
یادگار
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه هشتم شهریور
هشتم شهریور
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه واعظ مالمیری
واعظ مالمیری
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه نوشین نوین
نوشین نوین
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه نور بخش
نور بخش
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه نصیریانی
نصیریانی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مینو
مینو
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه میرکافیان
میرکافیان
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه سولیان
سولیان
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه محمد مهدی صالحی
محمد مهدی صالحی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه محمد طاهری
محمد طاهری
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه محمد مهدی یاوری
محمد مهدی یاوری
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مجتبی
مجتبی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه مارکار
مارکار
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه کیخسرو خسرویانی
کیخسرو خسرویانی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه کریمه
کریمه
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه فردای روشن
فردای روشن
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه فاطمه گرامی
فاطمه گرامی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه علی صالحی
علی صالحی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه علویه
علویه
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه علم الهدی
علم الهدی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه ضرابی
ضرابی
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
مدرسه صائب محمدآباد
صائب محمدآباد
نامشخص - دبستان یزد ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر یزد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر یزد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر یزد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر یزد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.