جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یوسف آباد

مدرسه هدف
هدف
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه شکوه یاسمن
شکوه یاسمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه مروا
مروا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه بوستان دانش
بوستان دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ جوان
فرهنگ جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 6
مدرسه سجادیه
سجادیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه راه دانش
راه دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه ساعی
ساعی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه مهتاب
مهتاب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه مروا
مروا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه حضرت رقیه(س)
حضرت رقیه(س)
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه بوستان دانش
بوستان دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه بوستان دانش
بوستان دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه سلام یوسف آباد
سلام یوسف آباد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه پویش
پویش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه بهپویان علامه طباطبایی
بهپویان علامه طباطبایی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه سرزمین پارس
سرزمین پارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه سلام یوسف آباد
سلام یوسف آباد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه سادات گوشه
سادات گوشه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه راه دانش
راه دانش
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه شهید همت
شهید همت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه بهپویان علامه طباطبایی
بهپویان علامه طباطبایی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه بهپویان علامه طباطبایی
بهپویان علامه طباطبایی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یوسف آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یوسف آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یوسف آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یوسف آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.