سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خسروشهر

مدرسه شهید مهدی باکری
شهید مهدی باکری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه هاشمیه ینگی کند
هاشمیه ینگی کند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه نساجی تبریز
نساجی تبریز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه ميثم تمارنوجه
ميثم تمارنوجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه محمدی
محمدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه محمد مرداني آذر
محمد مرداني آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه گلستان نرگس
گلستان نرگس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه کاشف
کاشف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه قلمچی
قلمچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه فرجامی
فرجامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه عدالت 2
عدالت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه عدالت 1
عدالت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهيد نامجو 2
شهيد نامجو 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهيد کلاهدوز
شهيد کلاهدوز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهيد عيدي
شهيد عيدي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهيد شيرودي 2
شهيد شيرودي 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهيد پرويزي
شهيد پرويزي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید کلیدی
شهید کلیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید فهمیده خسروشهر
شهید فهمیده خسروشهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید فضل اله نوری
شهید فضل اله نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید عیدی
شهید عیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید شیرودی 2
شهید شیرودی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید ربانی شیرازی
شهید ربانی شیرازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید پرویزی
شهید پرویزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید اعظمی
شهید اعظمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهدای نیرو
شهدای نیرو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شايسته
شايسته
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه راه نخبگان 1
راه نخبگان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه رازي
رازي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه دانش سينا
دانش سينا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه خیبر
خیبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه خليج فارس
خليج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه باقرالعلوم شیخ حسن
باقرالعلوم شیخ حسن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه انوار
انوار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه استاد شهریار خسروشهر
استاد شهریار خسروشهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه امینه صادقی
امینه صادقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهيد مسماع
شهيد مسماع
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه قدس
قدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه طه
طه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه صادقیه
صادقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید ستاری
شهید ستاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شهدای خسروشاه
شهدای خسروشاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه شمس رادار
شمس رادار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه سریه یحیی زاده
سریه یحیی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه زینب کبری (س)
زینب کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه خضراء شریف
خضراء شریف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه حاج محمدصادقی اسفهلانی
حاج محمدصادقی اسفهلانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خسرو شهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خسروشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خسروشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خسروشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خسروشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.