سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تایباد

مدرسه کاردانش سید رضی (ره)
کاردانش سید رضی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تایباد
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تایباد
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تایباد
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه آسیه
آسیه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه هاجر
هاجر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه رضوان
رضوان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شرف
شرف
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید ابوبکری
شهید ابوبکری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید محمود تکلو
شهید محمود تکلو
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه مادر
مادر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه گلستان 1
گلستان 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه کوشش
کوشش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه طلوع امید
طلوع امید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید ولی محمد محمدزاده
شهید ولی محمد محمدزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید نورعلی دادمحمدی
شهید نورعلی دادمحمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید محمدرضا صفری
شهید محمدرضا صفری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید محمدرضا اسدی
شهید محمدرضا اسدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید قرنی
شهید قرنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید غلامنبی پیرمحمدی
شهید غلامنبی پیرمحمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید غلامعلی کارگر
شهید غلامعلی کارگر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید علی صادقی
شهید علی صادقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید عصمت اللهی
شهید عصمت اللهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید شیخ جامی
شهید شیخ جامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید سهامی
شهید سهامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید رضا نیکبخت
شهید رضا نیکبخت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید درمیانی
شهید درمیانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید حسین صادقی
شهید حسین صادقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید حسن بهلولی
شهید حسن بهلولی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید الف باقری
شهید الف باقری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید احسانی
شهید احسانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهدای غزه
شهدای غزه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه زین الدین
زین الدین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه دیانت
دیانت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه حاج غلامعلی عزیزی
حاج غلامعلی عزیزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه جامی تایباد 1
جامی تایباد 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه باران مهر
باران مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه آزرم
آزرم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید عباس عباسیان
شهید عباس عباسیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید آسیایی
شهید آسیایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه ایثار بیدک
ایثار بیدک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه رفعت
رفعت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید اصغر طوسی
شهید اصغر طوسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه جماران
جماران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
مدرسه شهید طباطبایی
شهید طباطبایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تایباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تایباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تایباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تایباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تایباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.