جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نقده

مدرسه حضرت ولی عصر
حضرت ولی عصر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نقده
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نقده
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نقده
مدرسه فنی و حرفه‌ای شرف
فنی و حرفه‌ای شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید حقوردی بابایی
شهید حقوردی بابایی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه دانشپایه 1
دانشپایه 1
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه رجایی 2
رجایی 2
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه هم نوا
هم نوا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه ولیعصر 1
ولیعصر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه نهضت 2
نهضت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه نازنین زهرا
نازنین زهرا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه مهدی 2
مهدی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه مهدی 1
مهدی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه معلم 2
معلم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه معلم 1
معلم 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه ماندگار
ماندگار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه لقمان 2
لقمان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه لقمان 1
لقمان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه قسط
قسط
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه فرزانگان 1
فرزانگان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه طالقانی 2
طالقانی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه صائب
صائب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه صایب تبریزی
صایب تبریزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهیده مریم محمدی
شهیده مریم محمدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید واحد حکمت
شهید واحد حکمت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید نعمتی 1
شهید نعمتی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید مرحومی
شهید مرحومی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید محمود قلندری
شهید محمود قلندری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید قنبراژدری 1
شهید قنبراژدری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید قدوسی 1
شهید قدوسی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید فروردین
شهید فروردین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید علی علمی
شهید علی علمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید عسگر عسگری
شهید عسگر عسگری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید صفدری
شهید صفدری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید صابری
شهید صابری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید شیرودی 1
شهید شیرودی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید شیخ فضل الله نوری
شهید شیخ فضل الله نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید شکری 2
شهید شکری 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید شکری
شهید شکری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید سید جعفر طاهری
شهید سید جعفر طاهری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید سلامت
شهید سلامت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید رحیم زاده
شهید رحیم زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی نقده
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نقده را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نقده انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نقده ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر نقده را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.