پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سراوان سراوان

مدرسه شهید چمران جالق
شهید چمران جالق
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کاردانش ایران
کاردانش ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فنی وحرفه ای مهر
فنی وحرفه ای مهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه تربیت بدنی تختی
تربیت بدنی تختی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه تربيت
تربيت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه باران
باران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه قدسیه
قدسیه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه حافظیه کلاتک
حافظیه کلاتک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه راضیه كوهک
راضیه كوهک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فرهنگ شمس آباد
فرهنگ شمس آباد
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فتح
فتح
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه بوعلی كنار بست
بوعلی كنار بست
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه حافظ مرادآباد
حافظ مرادآباد
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه شهید مدرس زیارت
شهید مدرس زیارت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه هدایت تنک
هدایت تنک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه هاجر دزک
هاجر دزک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه نوک آباد سراوان
نوک آباد سراوان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه نورالائمه
نورالائمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه نخبگان
نخبگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه نجمیه زنگیان 1
نجمیه زنگیان 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه ناهیجک
ناهیجک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه میقات علم
میقات علم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه میثاق مکک
میثاق مکک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مولوی هوشک
مولوی هوشک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مهرآوران
مهرآوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مهاجر
مهاجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مرضیه کوهک
مرضیه کوهک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مرشد
مرشد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه محمد رحیم سراوان
محمد رحیم سراوان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه گیدبست
گیدبست
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه گوهرشاد
گوهرشاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه گشتک
گشتک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کوه گر سراوان
کوه گر سراوان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کوه سیاهان
کوه سیاهان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کله هارون
کله هارون
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کلگ گیلی سراوان
کلگ گیلی سراوان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه ككی
ككی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه قیام کرش
قیام کرش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه قدس هوشک
قدس هوشک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه قائمیه
قائمیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فراست
فراست
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فدائیان اسلام آزاد کور
فدائیان اسلام آزاد کور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فخری دقیق فکر
فخری دقیق فکر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه عمار ناگان
عمار ناگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه علی اصغر (ع)
علی اصغر (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سراوان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سراوان سراوان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سراوان سراوان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سراوان سراوان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سراوان سراوان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.