جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه

مدرسه کاردانش شهدای قهجاورستان
کاردانش شهدای قهجاورستان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش بانو امین زیار
کاردانش بانو امین زیار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش مکتبی
کاردانش مکتبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش همدانیان دستجاء
کاردانش همدانیان دستجاء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش موعود
کاردانش موعود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش دکتر سجادیه
کاردانش دکتر سجادیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش معتمدی
کاردانش معتمدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهید کشوری
کاردانش شهید کشوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه فنی شهید چمران
فنی شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه نورالهدی
نورالهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه پرتو دانش
پرتو دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 6
مدرسه باجغلی
باجغلی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه دوازده فروردین اسفینا
دوازده فروردین اسفینا
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید اژه ای دولاب
شهید اژه ای دولاب
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید قیدرلو كندلان
شهید قیدرلو كندلان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید میربیگی دستجاء
شهید میربیگی دستجاء
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه علامه امینی كنجوان
علامه امینی كنجوان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه کمیل جاجا
کمیل جاجا
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه هفت تیر جور
هفت تیر جور
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه پانزده خرداد هرمدان
پانزده خرداد هرمدان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه حاج مهدی کارگر
حاج مهدی کارگر
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید باهنر دهکرم
شهید باهنر دهکرم
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید موسی كلانتری
شهید موسی كلانتری
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه 22 بهمن برسیان
22 بهمن برسیان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه مصطفی منتظری قهجاورستان
مصطفی منتظری قهجاورستان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه حاج جعفر میناکاری
حاج جعفر میناکاری
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید مرتضی کمالیان
شهید مرتضی کمالیان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه محمد کامران باچه
محمد کامران باچه
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه حر کرچگان
حر کرچگان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید یوسف کلاهدوز کلمخوران
شهید یوسف کلاهدوز کلمخوران
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه قائمیه برتیانچی
قائمیه برتیانچی
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید عباس کردآبادی گورت
شهید عباس کردآبادی گورت
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه قائم دینان
قائم دینان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه حکمت دنارت
حکمت دنارت
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه سجاد سنجوانمره 2
سجاد سنجوانمره 2
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه صادقیان ردان
صادقیان ردان
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه هجرت ایچی
هجرت ایچی
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید حسین فهمیده فساران
شهید حسین فهمیده فساران
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه ایثار اشکاوند
ایثار اشکاوند
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه ملک 2
ملک 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه بدیهی اصفهانک
بدیهی اصفهانک
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید احمد ربانی
شهید احمد ربانی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه توحید سرو شبادران 2
توحید سرو شبادران 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه حضرت خدیجه زیار
حضرت خدیجه زیار
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه فرهنگ روران
فرهنگ روران
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه مکتبی ارغوانیه
مکتبی ارغوانیه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه سمیه پایگاه 1
سمیه پایگاه 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه عدالت گورت
عدالت گورت
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه ابوریحان راران
ابوریحان راران
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه رودکی حصه
رودکی حصه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید بهشتی حصه
شهید بهشتی حصه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه صالح خیادان
صالح خیادان
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهدای یخچالی 1
شهدای یخچالی 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه احسان کنگاز 2
احسان کنگاز 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه مسعود فروغی 2
مسعود فروغی 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه توحید سرو شبادران 1
توحید سرو شبادران 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهدای دشتی
شهدای دشتی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید حمید اتحادی
شهید حمید اتحادی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه اتحاد خوراسگان
اتحاد خوراسگان
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
مدرسه شهید قدمعلی شجاعی
شهید قدمعلی شجاعی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 6
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.