یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر دزفول

مدرسه بی بی گل زاده دباغ
بی بی گل زاده دباغ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه توسعه
توسعه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش ام البنین
کاردانش ام البنین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه خاتم
خاتم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه شهدای شهرک انقلاب
شهدای شهرک انقلاب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش بهشتی
کاردانش بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش مطهره
کاردانش مطهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه حنطوش زاده
حنطوش زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه فنی شهید موسوی
فنی شهید موسوی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه فنی امام خمینی
فنی امام خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه فنی شهید بهشتی
فنی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه سوده
سوده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه حرفه ای غدیر
حرفه ای غدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه همت
همت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه شاهد
شاهد
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه دفتری 1
دفتری 1
پسرانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه ابوذر
ابوذر
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه ارشاد
ارشاد
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه امت
امت
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه امید
امید
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه پیشوا
پیشوا
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه حدیث
حدیث
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه دانش 2
دانش 2
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه رحمت
رحمت
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه روشنک
روشنک
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه شقایق
شقایق
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه نشاط 1
نشاط 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه نادریان 1
نادریان 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه میلاد
میلاد
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه فروزش 1
فروزش 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه فجر بلادیه
فجر بلادیه
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه صفاری 1
صفاری 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه صحت
صحت
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه صبا 1
صبا 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه صائب 1
صائب 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه شهید زارع 1
شهید زارع 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه سازگار
سازگار
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه مسلم ابن عقیل 1
مسلم ابن عقیل 1
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه سمیه
سمیه
مختلط - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه گلخو
گلخو
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه 15 خرداد انجیرک
15 خرداد انجیرک
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه سوم شعبان اب روستا
سوم شعبان اب روستا
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه آفرینش 1
آفرینش 1
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه ایمان 1
ایمان 1
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه بهارآزادی 2
بهارآزادی 2
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه پیشگامان
پیشگامان
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه خدیجه معرف پور
خدیجه معرف پور
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه رسالت 2
رسالت 2
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه رضوان 1
رضوان 1
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه سروش
سروش
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه شایسته
شایسته
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه هدف 1
هدف 1
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه نهال انقلاب
نهال انقلاب
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
مدرسه مهر 2
مهر 2
دخترانه - دبستان خوزستان دزفول
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر دزفول را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر دزفول انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر دزفول ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر دزفول را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.