شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر زرند

مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان زرند
مدرسه کاردانش شهید محلاتی
کاردانش شهید محلاتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان زرند
مدرسه حرفه ای کمیل
حرفه ای کمیل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه حرفه ای عصمتیه
حرفه ای عصمتیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه حرفه ای سما
حرفه ای سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه حرفه ای دهخدا
حرفه ای دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه بحرالعلوم
بحرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه جوانه های امید
جوانه های امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان زرند
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان زرند
مدرسه یدالله شعبانی
یدالله شعبانی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه همایون
همایون
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه هادی عربنژاد
هادی عربنژاد
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه نصیری لاری
نصیری لاری
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه نبی اکرم
نبی اکرم
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مهدیزاده
مهدیزاده
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مهدی یزدانی
مهدی یزدانی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه منصورون
منصورون
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مفتح
مفتح
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مشکوة
مشکوة
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه محمود اثنی عشری
محمود اثنی عشری
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه محمدیه
محمدیه
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه محمد منتظری
محمد منتظری
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه مجید امیری
مجید امیری
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه لواسانی
لواسانی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه کیمیای سعادت
کیمیای سعادت
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه کامیاب
کامیاب
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه قسط
قسط
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه قره نی
قره نی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه قدس فتح آباد
قدس فتح آباد
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه فلاحی
فلاحی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه فاطمه بنت اسد
فاطمه بنت اسد
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه غلامرضا نکوئی
غلامرضا نکوئی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه علی سهرابی
علی سهرابی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه علی زمانی
علی زمانی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه علم الهدی
علم الهدی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه عباسپور
عباسپور
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه عباس وصال
عباس وصال
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه طهورا
طهورا
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه ضیاء الدینی
ضیاء الدینی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه صدیقه روباری
صدیقه روباری
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه صدوقی
صدوقی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه صباغپور
صباغپور
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه شیخ محمد خیابانی
شیخ محمد خیابانی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه شهید حسین کارگر
شهید حسین کارگر
نامشخص - دبستان کرمان زرند
مدرسه شهیدان زنگی آبادی
شهیدان زنگی آبادی
نامشخص - دبستان کرمان زرند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر زرند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر زرند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر زرند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر زرند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.