سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر جوانرود

مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه جوانرود
مدرسه سیروان
سیروان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه جوانرود
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه جوانرود
مدرسه فردوس
فردوس
دخترانه - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه یاسر
یاسر
پسرانه - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه هشت شهریور
هشت شهریور
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه ویس القرنی
ویس القرنی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه مهر ورزان
مهر ورزان
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه معراج کلاش لمه
معراج کلاش لمه
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه معراج اندیشه
معراج اندیشه
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه محمد رسول ا... (ص)
محمد رسول ا... (ص)
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه ماکوان
ماکوان
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه کاوات
کاوات
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه قدس بانیلوان
قدس بانیلوان
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه فتح گویله
فتح گویله
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه فاروق اعظم کلاش لولم
فاروق اعظم کلاش لولم
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه عشایر
عشایر
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه صلاح الدین ایوبی
صلاح الدین ایوبی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شیخ محمود شلتوت
شیخ محمود شلتوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شیخ محمد عبده
شیخ محمد عبده
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید محمد خان حسینی
شهید محمد خان حسینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید کریم محمدی
شهید کریم محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید غفار رستم زاده
شهید غفار رستم زاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید حسین نادری تبار
شهید حسین نادری تبار
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید حسن حسینی
شهید حسن حسینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهیدان غفوری
شهیدان غفوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید عزیز ویسی نسب
شهید عزیز ویسی نسب
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید هوشنگی
شهید هوشنگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید محمد بدری مزران
شهید محمد بدری مزران
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید دکتر باهنر
شهید دکتر باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید حسن حسینی
شهید حسن حسینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید حسن تیموری
شهید حسن تیموری
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید اسداله امینی
شهید اسداله امینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهید فاروق طاهری
شهید فاروق طاهری
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهدای قوه کلاش
شهدای قوه کلاش
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهدای 7 تیر
شهدای 7 تیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه شاهو
شاهو
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه سید قطب میر عبدلی بنجو
سید قطب میر عبدلی بنجو
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه سید قطب
سید قطب
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان کرمانشاه جوانرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر جوانرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر جوانرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر جوانرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر جوانرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.