دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه

مدرسه كاردانش ساعی 2
كاردانش ساعی 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نور دانش
کاردانش نور دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فراگیر هگمتانه
کاردانش فراگیر هگمتانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علاقبندیان
کاردانش علاقبندیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طاها
کاردانش طاها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سوره
کاردانش سوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خورشید پور
کاردانش خورشید پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خرد
کاردانش خرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خرد
کاردانش خرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش ام البنین (س)
کاردانش ام البنین (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش اسطوره
کاردانش اسطوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 1
مدرسه شهدای مریانج
شهدای مریانج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 1
مدرسه تهذیب
تهذیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 1
مدرسه برادران دیباج 1
برادران دیباج 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 1
مدرسه فرزانه
فرزانه
دخترانه - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
پسرانه - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه آیت اله معصومی 2
آیت اله معصومی 2
پسرانه - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه هکمتان
هکمتان
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه هفت تیر 1
هفت تیر 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه هدایت اندیشه
هدایت اندیشه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه نامی
نامی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه مینو
مینو
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه مهر 1
مهر 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه موسی ابن جعفر
موسی ابن جعفر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه معراج اندیشه
معراج اندیشه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه مشق 1
مشق 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه مدرس 2
مدرس 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه محسن 2
محسن 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه گل های ایران
گل های ایران
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه كرامت
كرامت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه قهرمان
قهرمان
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه قدس 1
قدس 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فلسطین 1
فلسطین 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فرهنگ 1
فرهنگ 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فروزش
فروزش
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فراهان
فراهان
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فراز
فراز
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه عین القضات
عین القضات
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه علی مکاره چیان
علی مکاره چیان
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه عطیه
عطیه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه عشایری الوند
عشایری الوند
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه عشایری
عشایری
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه ظفر1
ظفر1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه طلوع مهر
طلوع مهر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه صادقیه
صادقیه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه صادق دقیقی 2
صادق دقیقی 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه صادق دقیقی 1
صادق دقیقی 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه شهیده مظلومیان 2
شهیده مظلومیان 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
مدرسه شهیده اقدس رجبی
شهیده اقدس رجبی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.