شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر پلدختر

مدرسه کاردانش مجتهده امین
کاردانش مجتهده امین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی
کاردانش علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش رقیه
کاردانش رقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش توحید
کاردانش توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش حضرت رقیه (س)
کاردانش حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان پلدختر
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان پلدختر
مدرسه حضرت رسول (ص)
حضرت رسول (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان پلدختر
مدرسه اميد
اميد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان پلدختر
مدرسه شهید مرتضی جودکی 1
شهید مرتضی جودکی 1
دخترانه - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید كاظمی
شهید كاظمی
دخترانه - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه ولایت 1
ولایت 1
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه ولایت 2
ولایت 2
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه نیلوفران
نیلوفران
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه نیاش
نیاش
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه میرزا کوچکخان
میرزا کوچکخان
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه میثم کنار بلوط
میثم کنار بلوط
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه محمود وند
محمود وند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه گودرز نوریزاده
گودرز نوریزاده
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه کوثرالنبی
کوثرالنبی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه فاطمیه (س)
فاطمیه (س)
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید مرادی
شهید مرادی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید حسین کردعلیوند
شهید حسین کردعلیوند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید تیمورسلیمانی
شهید تیمورسلیمانی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید مهدی عراقی
شهید مهدی عراقی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید مسعود رک رک
شهید مسعود رک رک
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید مدنی گری بلمک
شهید مدنی گری بلمک
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید محمد باقرعزیزی
شهید محمد باقرعزیزی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید لطیف جودکی
شهید لطیف جودکی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید كاظمی 2
شهید كاظمی 2
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید فتح اله چراغی
شهید فتح اله چراغی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید علی مرادی
شهید علی مرادی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید علی چوبتراش
شهید علی چوبتراش
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید عزت اله بازگیر
شهید عزت اله بازگیر
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید صادق بازوند
شهید صادق بازوند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید شهسواری محمد رضا
شهید شهسواری محمد رضا
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید خلیل طهماسبی
شهید خلیل طهماسبی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید خانعلی محمدی فر
شهید خانعلی محمدی فر
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید جواد سرمالیان
شهید جواد سرمالیان
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید هرندی
شهید هرندی
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید منصوری
شهید منصوری
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید مرتضی جودکی 2
شهید مرتضی جودکی 2
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید محمودوند
شهید محمودوند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید کاظمی 2
شهید کاظمی 2
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید قدرت اله لطوند
شهید قدرت اله لطوند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید صادق بازوند
شهید صادق بازوند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید زینی وند
شهید زینی وند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
مدرسه شهید چاغروند
شهید چاغروند
نامشخص - دبستان لرستان پلدختر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر پلدختر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر پلدختر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر پلدختر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر پلدختر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.