سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهران - کن

مدرسه صدوقی 1
صدوقی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امام مجتبی 1
امام مجتبی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید بهرامی 1
شهید بهرامی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید احمدمرادی 1
شهید احمدمرادی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه بدری برهانی
بدری برهانی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سیاوش وصال 1
سیاوش وصال 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه میعاد
میعاد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید آقایان 2
شهید آقایان 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امام مجتبی 1
امام مجتبی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه بدری برهانی
بدری برهانی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید بهرامی 1
شهید بهرامی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه صدوقی 1
صدوقی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید علی عسگری 1
شهید علی عسگری 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سیاوش وصال 2
سیاوش وصال 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه میعاد
میعاد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه فرشتگان ایران
فرشتگان ایران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه بهاران معرفت
بهاران معرفت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه هوشمند
هوشمند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه سیمای فرهنگ
سیمای فرهنگ
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه شهید محمدلالی
شهید محمدلالی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه شهید احمدمرادی
شهید احمدمرادی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه مرحوم ضیایی
مرحوم ضیایی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه بدری برهانی
بدری برهانی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه بدری برهانی
بدری برهانی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه شهید اویسی
شهید اویسی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه هوشمند
هوشمند
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهران - کن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهران - کن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهران - کن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شهران - کن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.