سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر دشمن زیاری دشمن زیاری

مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه قيام ده گپ
قيام ده گپ
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه عاشورا پير حسيني
عاشورا پير حسيني
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه صالح بابا صالح
صالح بابا صالح
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد فايز پارسايي
شهيد فايز پارسايي
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد مهرزاد کريمي
شهيد مهرزاد کريمي
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد مسلم بن عقيل
شهيد مسلم بن عقيل
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد محمد کامکار
شهيد محمد کامکار
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد محمد تقي كشاورزي
شهيد محمد تقي كشاورزي
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد عباسقلي توکليان
شهيد عباسقلي توکليان
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد سيف اله محمدي
شهيد سيف اله محمدي
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد رستم دهقان
شهيد رستم دهقان
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد رجائي
شهيد رجائي
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد بهرام اميري
شهيد بهرام اميري
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد آيت اله دستغيب
شهيد آيت اله دستغيب
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید مهیار دهقان
شهید مهیار دهقان
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید مسلم جاویدی
شهید مسلم جاویدی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید مسعود توکلی
شهید مسعود توکلی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید محمد زارع
شهید محمد زارع
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید کاظم کشاورزی
شهید کاظم کشاورزی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید علی ناز توکلی
شهید علی ناز توکلی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید علی دهقان
شهید علی دهقان
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید سید رضا کشاورز
شهید سید رضا کشاورز
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید دکتر چمران
شهید دکتر چمران
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید حسین گودرزی
شهید حسین گودرزی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید حسن توکلی
شهید حسن توکلی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید حبیب اله دهقانی
شهید حبیب اله دهقانی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهدای مشایخ
شهدای مشایخ
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه شهداء گلگون
شهداء گلگون
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه دكتر محمود حسابي
دكتر محمود حسابي
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه حضرت ابراهیم (ع) توکل آباد
حضرت ابراهیم (ع) توکل آباد
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه آزادي برم جمال
آزادي برم جمال
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه اميد انقلاب تيشه گري
اميد انقلاب تيشه گري
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه ابوذر حمزه بیگی
ابوذر حمزه بیگی
نامشخص - دبستان فارس دشمن زیاری
مدرسه علامه حلي 2
علامه حلي 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه علامه حلي  1
علامه حلي 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد صدوقي
شهيد صدوقي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد سبحاني
شهيد سبحاني
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد آيه الله صدوقي
شهيد آيه الله صدوقي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد اکرم مرادي
شهيد اکرم مرادي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه شهيد شكراله آبسالان
شهيد شكراله آبسالان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه آسيه
آسيه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس دشمن زیاری
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس دشمن زیاری
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس دشمن زیاری
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر دشمن زیاری دشمن زیاری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر دشمن زیاری دشمن زیاری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر دشمن زیاری دشمن زیاری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر دشمن زیاری دشمن زیاری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.