شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر تفت

مدرسه کاردانش حاج محمدعلی دهقانی
کاردانش حاج محمدعلی دهقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد تفت
مدرسه کاردانش المهدی
کاردانش المهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد تفت
مدرسه کاردانش عباس ابن علی
کاردانش عباس ابن علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد تفت
مدرسه حرفه ای فاطمه الزهرا (س)
حرفه ای فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد تفت
مدرسه فنی اعظم
فنی اعظم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد تفت
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه هفت تیر محمدآباد سعیدآباد
هفت تیر محمدآباد سعیدآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه هدشی زاده ده بالا
هدشی زاده ده بالا
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه ولیعصر حجت آباد پیشکوه
ولیعصر حجت آباد پیشکوه
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه نوید تفت
نوید تفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه منتظر قائم
منتظر قائم
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه ملک الشعراء بهار
ملک الشعراء بهار
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه ملا باقر یزدی علی آباد
ملا باقر یزدی علی آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه ملا اسماعیل مزرعه آخوند
ملا اسماعیل مزرعه آخوند
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهدای خیبر
شهدای خیبر
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه گلشن شواز
گلشن شواز
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه گلشن تفت
گلشن تفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه قدس تفت
قدس تفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه قائم (عج)
قائم (عج)
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه قا آنی باز
قا آنی باز
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه فرخی یزدی سانیج
فرخی یزدی سانیج
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه علویه اسلامیه
علویه اسلامیه
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه علمدار حسینی
علمدار حسینی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه علامه حلی کردآباد
علامه حلی کردآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شیخ صدوق دستجرد
شیخ صدوق دستجرد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید موحدین همت آباد
شهید موحدین همت آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید دستغیب صادق آباد
شهید دستغیب صادق آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید آیت الله سعیدی
شهید آیت الله سعیدی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید احمد باقی آبادی
شهید احمد باقی آبادی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید رجائی تفت
شهید رجائی تفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید باهنرتفت
شهید باهنرتفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شهید محمد رضا درعلی
شهید محمد رضا درعلی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه شریعت صالح آباد
شریعت صالح آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه مسرتی
مسرتی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه سیدالشهداء
سیدالشهداء
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه سرای امید
سرای امید
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه زینبیه تفت
زینبیه تفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه رسالت خلیل آباد
رسالت خلیل آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه راه اندیشه
راه اندیشه
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه دهم فروردین خود
دهم فروردین خود
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه دستغیب ده بالا
دستغیب ده بالا
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه خاتم الانبیاء (ص)
خاتم الانبیاء (ص)
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه حیدری
حیدری
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه حضرت زینب نصرآباد
حضرت زینب نصرآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه جلیل بیک
جلیل بیک
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه توحید سعیدآباد
توحید سعیدآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه پاپلی
پاپلی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه آیت الله غفاری
آیت الله غفاری
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه انوری علی آباد
انوری علی آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه انقلاب اسلامی فیض آباد
انقلاب اسلامی فیض آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه امام حسن مجتبی
امام حسن مجتبی
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه امام تفت
امام تفت
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه ابن سینا نصرآباد
ابن سینا نصرآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه 22 بهمن عبدالله
22 بهمن عبدالله
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه 22 بهمن عباس آباد
22 بهمن عباس آباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه 22 بهمن سعدآباد
22 بهمن سعدآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه 15 خرداد برزآباد
15 خرداد برزآباد
نامشخص - دبستان یزد تفت
مدرسه کوکبیه
کوکبیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد تفت
مدرسه شمسایی
شمسایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد تفت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر تفت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر تفت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر تفت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر تفت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.