سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کاغذکنان کاغذکنان

مدرسه شهيد معمربهمن آباد
شهيد معمربهمن آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد مصطفي خميني
شهيد مصطفي خميني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد عباسي يانبلاغ
شهيد عباسي يانبلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد صفائي کليان
شهيد صفائي کليان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد شيرودي سورق
شهيد شيرودي سورق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد شعباني قره قانلوي آقکند
شهيد شعباني قره قانلوي آقکند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد رضائي چولاقلو
شهيد رضائي چولاقلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد حضرتي خورده بلاغ
شهيد حضرتي خورده بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد جواد ساعدي باغجقازعليا
شهيد جواد ساعدي باغجقازعليا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد توکلي قاضي کندي
شهيد توکلي قاضي کندي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد امامي احمدآبادگروس
شهيد امامي احمدآبادگروس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید فهمیده گاو
شهید فهمیده گاو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید رفیعی آستانجین
شهید رفیعی آستانجین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید خسروی اقوشه بلاغ
شهید خسروی اقوشه بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید بهشتی لله لو
شهید بهشتی لله لو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید آزاده قربلاغ
شهید آزاده قربلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید اسدی آقکند
شهید اسدی آقکند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شريعت مندجين
شريعت مندجين
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه سيزده آبان سليمانلو 2
سيزده آبان سليمانلو 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه سید احمد خمینی احمدآباد خانلق
سید احمد خمینی احمدآباد خانلق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه دوازده بهمن خيرآباد
دوازده بهمن خيرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه تربيت
تربيت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه پيروزي ينگي کندکاغذکنان
پيروزي ينگي کندکاغذکنان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه انبياء گل گلاب
انبياء گل گلاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه امين نوروزآباد
امين نوروزآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه اميرکبير خلف 2
اميرکبير خلف 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه امام هادی
امام هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه المهدي سردرق
المهدي سردرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه استاد شهريارشيرين بلاغ
استاد شهريارشيرين بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه نيمه شعبان قاضيلو
نيمه شعبان قاضيلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه نرجس خاتون آقکند
نرجس خاتون آقکند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه علامه اميني
علامه اميني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد يوسفي گل تپه حسن آباد
شهيد يوسفي گل تپه حسن آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه ميرزاي شيرازي آقکند
ميرزاي شيرازي آقکند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه فاطميه آقکند
فاطميه آقکند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه عفاف آقکند
عفاف آقکند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه حکیم خونجی
حکیم خونجی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه امام خمینی آقکند
امام خمینی آقکند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه ندای اسلام
ندای اسلام
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه علامه طباطبايي
علامه طباطبايي
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهيد ارجمند
شهيد ارجمند
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهیده بکتاش
شهیده بکتاش
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهید چمران 2
شهید چمران 2
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
مدرسه حضرت رقيه
حضرت رقيه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی کاغذکنان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کاغذکنان کاغذکنان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کاغذکنان کاغذکنان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کاغذکنان کاغذکنان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کاغذکنان کاغذکنان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.