چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر خور

مدرسه کاردانش امام موسی صدر
کاردانش امام موسی صدر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خور و بیابانک
مدرسه کاردانش شهید صفار فرخی
کاردانش شهید صفار فرخی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خور و بیابانک
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خور و بیابانک
مدرسه حبیب یغمایی
حبیب یغمایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خور و بیابانک
مدرسه هنرآئین خور
هنرآئین خور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
پسرانه - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه هفت تیر مهرجان
هفت تیر مهرجان
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه میثم مصر
میثم مصر
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه معلم شهیدآل داوود
معلم شهیدآل داوود
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه معلم شهید سید محمد آل داود
معلم شهید سید محمد آل داود
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه قلعه جندق
قلعه جندق
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه فرهنگ جندق
فرهنگ جندق
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه فاطمه
فاطمه
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید وهب
شهید وهب
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید رئیسی
شهید رئیسی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید خرازی
شهید خرازی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید یگانه
شهید یگانه
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید دیالمه
شهید دیالمه
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید چمران هفتومان
شهید چمران هفتومان
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید توکل
شهید توکل
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهدای جندق
شهدای جندق
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه زنده یاد حاج حسین صلصالی
زنده یاد حاج حسین صلصالی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه آیت الله کاشانی بیاضه
آیت الله کاشانی بیاضه
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه آسیه چاه ملک
آسیه چاه ملک
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه ارشاد خور
ارشاد خور
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید امامی
شهید امامی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید دکتر حسینی
شهید دکتر حسینی
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان اصفهان خور و بیابانک
مدرسه عصمت
عصمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه حبیب یغمایی
حبیب یغمایی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه حبیب یغمائی
حبیب یغمائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهدای خور
شهدای خور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه عفت فرخی
عفت فرخی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه زینب چاه ملک
زینب چاه ملک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه امام حسین چاه ملک
امام حسین چاه ملک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خور و بیابانک
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه طالقانی
طالقانی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه امام خمینی (ره) خور
امام خمینی (ره) خور
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه شهدای ابراهیم آباد
شهدای ابراهیم آباد
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خور و بیابانک
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر خور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر خور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر خور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر خور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.