دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دیشموک دیشموک

مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه امام صادق گودبن
امام صادق گودبن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه امام زاده میرسالار (ع)
امام زاده میرسالار (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه امام حسین (ع) دره وارفارتق
امام حسین (ع) دره وارفارتق
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه امام حسن عسكری (ع)
امام حسن عسكری (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه امام حسن عسکری (ع) لیلون
امام حسن عسکری (ع) لیلون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه ام البنین دیشموک
ام البنین دیشموک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه اسلام آباد شهولی
اسلام آباد شهولی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه ادب ده گروه علیا
ادب ده گروه علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه ابوذر غفاری دلی
ابوذر غفاری دلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه امام خمینی کوهگرد مورخانی
امام خمینی کوهگرد مورخانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه یاسر دیشموک
یاسر دیشموک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه ولیعصر شرنگ رنگ
ولیعصر شرنگ رنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه ولایت رستم آباد
ولایت رستم آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه وحدت طاهرآباد
وحدت طاهرآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه میرزای شیرازی سرگچ علیا
میرزای شیرازی سرگچ علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه مولوی سرچات آجم
مولوی سرچات آجم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه مسلم ابن عقیل نسه طاویس
مسلم ابن عقیل نسه طاویس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه کوثر دیشموک
کوثر دیشموک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه قدس سرگچ
قدس سرگچ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه غدیر بردله
غدیر بردله
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه صدر درغک
صدر درغک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شیخ مفید لاوه پاتل
شیخ مفید لاوه پاتل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید وحدانی سعادت آباد
شهید وحدانی سعادت آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید منتظری باغ کلک
شهید منتظری باغ کلک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید مصطفی خمینی مورخانی
شهید مصطفی خمینی مورخانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید مدنی لیراب
شهید مدنی لیراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید مدرس شهسواری
شهید مدرس شهسواری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید لاجوردی سرتنگ لیراب
شهید لاجوردی سرتنگ لیراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید فیاض بخش دیشموک
شهید فیاض بخش دیشموک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید فهمیده بیدمهدی
شهید فهمیده بیدمهدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید فلاحی تنگ تی
شهید فلاحی تنگ تی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید عنبری بردسفید
شهید عنبری بردسفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید عمار سراب
شهید عمار سراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید علامه طباطبائی حیاطی
شهید علامه طباطبائی حیاطی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید شیرودی سردو
شهید شیرودی سردو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید شهریاری حیدری
شهید شهریاری حیدری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید ستاری دشتک علیا
شهید ستاری دشتک علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید رجایی ده تل سربیشه
شهید رجایی ده تل سربیشه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید دوران ده گرو
شهید دوران ده گرو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید دستغیب بنگیر
شهید دستغیب بنگیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید دارائی باقلادان
شهید دارائی باقلادان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید خرم روز سرتل
شهید خرم روز سرتل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید حسین فهمیده بیدمهدی
شهید حسین فهمیده بیدمهدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید چمران ده احمد
شهید چمران ده احمد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید جهان آرا پاتاوه آجم
شهید جهان آرا پاتاوه آجم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید ثانی سرپر نعمت الهی
شهید ثانی سرپر نعمت الهی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید تاراج امیرآباد
شهید تاراج امیرآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید پورنگ سرآسیاب آجم
شهید پورنگ سرآسیاب آجم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید پروازده گروه سفلی
شهید پروازده گروه سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید پرچی سرگچ سفلی
شهید پرچی سرگچ سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید پذیرش موردراز
شهید پذیرش موردراز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید پارده قاضی
شهید پارده قاضی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید بهروز
شهید بهروز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید بقایی تنگ سوخته
شهید بقایی تنگ سوخته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید باهنر رودریش
شهید باهنر رودریش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید باقری بناری
شهید باقری بناری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید آسی گراب
شهید آسی گراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید آسمارانجیره
شهید آسمارانجیره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید آبدام عمارت سردو
شهید آبدام عمارت سردو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید اندخس تنگ کوشک سفلی
شهید اندخس تنگ کوشک سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید انجام سرهنگ
شهید انجام سرهنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید انجام پاچات چیربیون
شهید انجام پاچات چیربیون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
مدرسه شهید افروغ سرغل
شهید افروغ سرغل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دیشموک دیشموک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دیشموک دیشموک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دیشموک دیشموک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر دیشموک دیشموک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.