دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه صالحینفیلم معرفی صالحینمدرسه صالحین
صالحین
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 12
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهدای موء تلفه اسلامی
شهدای موء تلفه اسلامی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه صدیقین
صدیقین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه سپهر نوین
سپهر نوین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه بقیه اله
بقیه اله
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه ابد طلب
ابد طلب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه پیام آزادی
پیام آزادی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه حقیقت
حقیقت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه گل زهرا
گل زهرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه یاسهای حجاب
یاسهای حجاب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه مهر مریم
مهر مریم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه رهپویان هدایت
رهپویان هدایت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
شهدای موتلفه اسلامی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه ندای اسلام
ندای اسلام
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه رفاه
رفاه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه ابرار نو
ابرار نو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه قیام 15خرداد
قیام 15خرداد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه صالحین تهران
صالحین تهران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه معرفت 2
معرفت 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهدای موء تلفه اسلامی
شهدای موء تلفه اسلامی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه اسما
اسما
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه سپهر نوین
سپهر نوین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه اثنی عشری
اثنی عشری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه حضرت علی
حضرت علی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهید شهسواری
شهید شهسواری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه صادقیه
صادقیه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه صالحین
صالحین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه جهان آرا
جهان آرا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهید مصطفی ارشاد
شهید مصطفی ارشاد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه پیام ولایت
پیام ولایت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهدای مرصاد
شهدای مرصاد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه قیام پانزده خرداد (15 خرداد)
قیام پانزده خرداد (15 خرداد)
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه ثامن الحجج
ثامن الحجج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه پیام غدیر
پیام غدیر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه علوی 1
علوی 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه پیام رستگاران
پیام رستگاران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه رفاه
رفاه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه معرفت 1
معرفت 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه جعفری اسلامی
جعفری اسلامی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه شهدای موتلفه اسلامی
شهدای موتلفه اسلامی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 12
مدرسه نور علم
نور علم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه بصیرت
بصیرت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه راهیان قدس 1
راهیان قدس 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه روزآزادی 1
روزآزادی 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه شهید سروندی 1
شهید سروندی 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه امام صادق
امام صادق
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه آل یاسین
آل یاسین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه ماندگار صنعتی تهران
ماندگار صنعتی تهران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه دختران
دختران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه فیروزبهرام
فیروزبهرام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه شهید مقدم
شهید مقدم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه راهیان قدس
راهیان قدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه شهدا
شهدا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه هنرهای زیبای دختران
هنرهای زیبای دختران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه رفاه
رفاه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه هنرهای زیبای پسران
هنرهای زیبای پسران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه کیمیا
کیمیا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 12
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 12
مدرسه برهان مجرد
برهان مجرد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 12
مدرسه ندای اسلام
ندای اسلام
دخترانه - دبستان تهران منطقه 12
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.