سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر شهر ری

مدرسه کاردانش سالور
کاردانش سالور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 2
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه کاردانش آیت اله صدر 1
کاردانش آیت اله صدر 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه کاردانش کوثر 1
کاردانش کوثر 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه کاردانش امیر کبیر
کاردانش امیر کبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 2
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه کاردانش امامت
کاردانش امامت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهادت 1
کاردانش شهادت 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه کاردانش آتیه
کاردانش آتیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران ناحیه 1
مدرسه حرفه ای آرمینه مصلی نژاد
حرفه ای آرمینه مصلی نژاد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای ایثار 2
فنی و حرفه ای ایثار 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 1
مدرسه حرفه ای سید الشهداء
حرفه ای سید الشهداء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 1
مدرسه فنی موفقیان
فنی موفقیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 2
مدرسه آریو مصلی نژاد
آریو مصلی نژاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای آل محمد (ص)
فنی و حرفه ای آل محمد (ص)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای امام علی (ع)
فنی و حرفه ای امام علی (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 1
مدرسه امام حسن عسگری (ع)
امام حسن عسگری (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران ناحیه 1
مدرسه موجانی
موجانی
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه فروغ حضرت خدیجه (س)
فروغ حضرت خدیجه (س)
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه هدایت
هدایت
مختلط - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه آزاده
آزاده
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه بنت الهدی صدر 1
بنت الهدی صدر 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه بهشت 1
بهشت 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حاتم
حاتم
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه وحید كیهانی 1
وحید كیهانی 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه نرجس خاتون 1
نرجس خاتون 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه نجمه
نجمه
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه مولود کعبه
مولود کعبه
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید مهدی دوست 2
شهید مهدی دوست 2
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید مهدی دوست
شهید مهدی دوست
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید غیوری
شهید غیوری
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید اول 2
شهید اول 2
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید اول 1
شهید اول 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه سید رضی
سید رضی
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه ساجدین
ساجدین
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه حضرت مریم 1
حضرت مریم 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه توحید 1
توحید 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه ایران 2
ایران 2
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه ابو علی سینا
ابو علی سینا
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه 22 بهمن 2
22 بهمن 2
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه 22 بهمن 1
22 بهمن 1
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه پیام
پیام
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه تزکیه
تزکیه
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه حمزه سید الشهداء
حمزه سید الشهداء
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید عباسی
شهید عباسی
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید حبیب پور
شهید حبیب پور
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید خبره فرشچی
شهید خبره فرشچی
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه معراج
معراج
دخترانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه پرتو دانش
پرتو دانش
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه امام علی (ع) 1
امام علی (ع) 1
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه پانزده خرداد 2
پانزده خرداد 2
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه پیامبر اکرم (ص)
پیامبر اکرم (ص)
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه معراج
معراج
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه مادر کوثر
مادر کوثر
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه کاشفی و برادران
کاشفی و برادران
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید مفتح 1
شهید مفتح 1
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 1
مدرسه شهید تندگویان 2
شهید تندگویان 2
پسرانه - دبستان تهران ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر شهر ری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر شهر ری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر شهر ری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر شهر ری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.