سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه

مدرسه کاردانش فن و دانش
کاردانش فن و دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه زهرا اشرف گندمی
زهرا اشرف گندمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه محمد مرداني آذري
محمد مرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه علويه
علويه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهيد پاسيار 1
شهيد پاسيار 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه ابوريحان
ابوريحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه آینده روشن
آینده روشن
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید توانا
شهید توانا
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه سوگند
سوگند
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید ستارزاده
شهید ستارزاده
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید بهرامی زاده
شهید بهرامی زاده
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه معراج
معراج
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه استاد محمدتقی جعفری (ره)
استاد محمدتقی جعفری (ره)
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه افتخارالسادات
افتخارالسادات
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه بعثت
بعثت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید ترکمانی
شهید ترکمانی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید فرهمند
شهید فرهمند
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه آزادی
آزادی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید حبیب پاشائی مایان علیا
شهید حبیب پاشائی مایان علیا
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه فائق احمدی
فائق احمدی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه عمار
عمار
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه جانبازان اسلام
جانبازان اسلام
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه الهادی سهلان
الهادی سهلان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه ضیاء
ضیاء
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه امام سجاد 1
امام سجاد 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید اسلام زاده
شهید اسلام زاده
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه يسنا 2
يسنا 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه یسنا 1
یسنا 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه یاقوت
یاقوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نيواد 2
نيواد 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نیواد 1
نیواد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نیکان فرهمند
نیکان فرهمند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نور فرشتگان
نور فرشتگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نور ايران
نور ايران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نور ایران برتر
نور ایران برتر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نفيس
نفيس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه ناموس
ناموس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه میلاد دانش
میلاد دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مهر عطا
مهر عطا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مولوی الوارعلیا 1
مولوی الوارعلیا 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه معین دانش
معین دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه معراج دانشگر
معراج دانشگر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه معراج 2
معراج 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مسعود
مسعود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مردانی آذر 3
مردانی آذر 3
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مردانی آذر 2
مردانی آذر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه محمد مردانی آذر
محمد مردانی آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مبتکر فرزانه
مبتکر فرزانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه مادرانه
مادرانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه گلهای شهریار
گلهای شهریار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه گلبهاریان
گلبهاریان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه گلبهار 1
گلبهار 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه کیانا
کیانا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.