سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر دهاقان دهاقان

مدرسه کاردانش نور گستر
کاردانش نور گستر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان دهاقان
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان دهاقان
مدرسه کاردانش شهید میرباقری
کاردانش شهید میرباقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان دهاقان
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان دهاقان
مدرسه زینب
زینب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان دهاقان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان دهاقان
مدرسه آفرینش
آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان دهاقان
مدرسه ایمان
ایمان
دخترانه - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید آیت اله غفاری
شهید آیت اله غفاری
پسرانه - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه وحدت محمود آباد
وحدت محمود آباد
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه میلاد دهاقان
میلاد دهاقان
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه عفت 2
عفت 2
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه عفت 1
عفت 1
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه طاهره دزج
طاهره دزج
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید صدیقی علی آباد جمبزه
شهید صدیقی علی آباد جمبزه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید محسن داودی دهاقان
شهید محسن داودی دهاقان
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید صفدر قرمزی
شهید صفدر قرمزی
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید رحیم زاده
شهید رحیم زاده
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید خضری قهه
شهید خضری قهه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهدای مومن پور
شهدای مومن پور
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهدای مومن پور 2
شهدای مومن پور 2
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شریف
شریف
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه زهرا (س)
زهرا (س)
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه حکیم جهانگیر خان قشقائی
حکیم جهانگیر خان قشقائی
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه حضرت سجاد (ع)
حضرت سجاد (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه حاج عباسعلی کرمی
حاج عباسعلی کرمی
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه جوادالائمه
جوادالائمه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه امامت پوده
امامت پوده
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه الهام
الهام
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه 12 فروردین جمبزه
12 فروردین جمبزه
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دبستان اصفهان دهاقان
مدرسه زینب کبری (س)
زینب کبری (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه شهید رضویان
شهید رضویان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه شهید سید محمد باقر صدر
شهید سید محمد باقر صدر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه مفتح
مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه محمدعلی کریمی پور
محمدعلی کریمی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه شهید زمانی
شهید زمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان دهاقان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر دهاقان دهاقان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر دهاقان دهاقان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر دهاقان دهاقان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر دهاقان دهاقان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.