سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

مدرسه آروین
آروین
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه اسماء
اسماء
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه طلوع
طلوع
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه دنیای حنانه
دنیای حنانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه عترت
عترت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه یاس
یاس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه اسما
اسما
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه گلهای ایمان
گلهای ایمان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه ایران سنجش
ایران سنجش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه پردیس
پردیس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه یاس مطهر
یاس مطهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه ستاره شهر
ستاره شهر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه معراج
معراج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه افق روشن
افق روشن
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه انتخاب
انتخاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه مدرس
مدرس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه عماد شرق
عماد شرق
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه صالح المهدی
صالح المهدی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه نوگلان خندان
نوگلان خندان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه طلوع دانش
طلوع دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه عماد تهران
عماد تهران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه مهر پارسا
مهر پارسا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه هدف برتر
هدف برتر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه خردمندان فردا
خردمندان فردا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه فر کیان
فر کیان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه یارکودک
یارکودک
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه رویای کودک
رویای کودک
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه زمرد
زمرد
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه نور
نور
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه کیان
کیان
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه قاصدک
قاصدک
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه نیکان
نیکان
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه آینده نگر
آینده نگر
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه گلایل
گلایل
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه شکوفه های دنیا
شکوفه های دنیا
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه مهربد
مهربد
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه آوا
آوا
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه دنیای سبز
دنیای سبز
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه دنیای حنانه
دنیای حنانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه قلعه دوستی
قلعه دوستی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه سنای دانش
سنای دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه پژوهش
پژوهش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه فاطمه تعلیمی
فاطمه تعلیمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه مالک اشتر 1
مالک اشتر 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه سپاه تهران 1
سپاه تهران 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه مرکز آموزش از راه دور دانش
مرکز آموزش از راه دور دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه پاسارگاد
پاسارگاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه پاسارگاد
پاسارگاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه مرکزآموزش ازراه دوردانش
مرکزآموزش ازراه دوردانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه فنون
فنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه پاسارگاد
پاسارگاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه معصومیه
معصومیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 13
مدرسه معصومیه
معصومیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 13
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 13
مدرسه پایگاه انقلاب
پایگاه انقلاب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 13
مدرسه راه روشن
راه روشن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 13
مدرسه پویندگان اندیشه
پویندگان اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 13
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 13
مدرسه میرمطهری
میرمطهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 13
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.