شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر سرعین سرعین

مدرسه کاردانش ایران مهارت
کاردانش ایران مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل سرعین
مدرسه جهان دانش آتشگاه
جهان دانش آتشگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل سرعین
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل سرعین
مدرسه جامی 1
جامی 1
پسرانه - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه ورگه سران زبور
ورگه سران زبور
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه لاطران محمد ابن زکریارازی
لاطران محمد ابن زکریارازی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه گنزق شهید عباس سیاح
گنزق شهید عباس سیاح
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه کرده ده سبلان فارابی
کرده ده سبلان فارابی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه فلاح شمس آباد
فلاح شمس آباد
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه فجر کلور
فجر کلور
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه طالعی کلخوران
طالعی کلخوران
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه شهید مهدی باكری
شهید مهدی باكری
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه شهید شكیبا
شهید شكیبا
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه شهید اکبر طالعی ورنیاب
شهید اکبر طالعی ورنیاب
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه شهداء ویند
شهداء ویند
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه شمس تبریزی علیداشی
شمس تبریزی علیداشی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه سئین شهید جهانبخش عباس زاده
سئین شهید جهانبخش عباس زاده
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه سعدی اندرآب
سعدی اندرآب
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه ستوده شایق
ستوده شایق
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه درآباد شهید مطلب امامی
درآباد شهید مطلب امامی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه حجاب 1
حجاب 1
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه جامی 2
جامی 2
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه تازه کند سبلان قدس
تازه کند سبلان قدس
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه بنمار استقلال
بنمار استقلال
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه آلوچه بعثت
آلوچه بعثت
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه آلوارس شهید صدوقی
آلوارس شهید صدوقی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه آق قلعه سبلان آیت ا... بروجردی
آق قلعه سبلان آیت ا... بروجردی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه آتشگاه شهید باهنر
آتشگاه شهید باهنر
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه اوجور نظامی
اوجور نظامی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه اردی موسی طالقانی
اردی موسی طالقانی
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه ارجستان خواجه نصیر
ارجستان خواجه نصیر
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه 15 خرداد اسبمرز
15 خرداد اسبمرز
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه حاج حنیفه نوری بیله درق
حاج حنیفه نوری بیله درق
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه پویندگان دانش 1
پویندگان دانش 1
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان اردبیل سرعین
مدرسه فضیلت
فضیلت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه شهید عباسی
شهید عباسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه عفاف 2
عفاف 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه عرفان راه دور
عرفان راه دور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه ایران مهارت 2
ایران مهارت 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل سرعین
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه فردوسی سئین
فردوسی سئین
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه فاطمه آلوارس
فاطمه آلوارس
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه عصمت شایق
عصمت شایق
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه شهید محرمی
شهید محرمی
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه شهید رجائی آتشگاه
شهید رجائی آتشگاه
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه شایق شهید مدرس
شایق شهید مدرس
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه سمیه آتشگاه
سمیه آتشگاه
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه سما اوجور
سما اوجور
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه سرعین شفاء
سرعین شفاء
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه زینبیه شبانه روزی
زینبیه شبانه روزی
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
مدرسه ابوذر اردیموسی
ابوذر اردیموسی
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل سرعین
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر سرعین سرعین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر سرعین سرعین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر سرعین سرعین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر سرعین سرعین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.