جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر داورزن داورزن

مدرسه کاردانش محمد ابراهیم رادمنش
کاردانش محمد ابراهیم رادمنش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی داورزن
مدرسه کایف
کایف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه فیاض
فیاض
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شیخ قربانعلی شریعتی
شیخ قربانعلی شریعتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شیخ حسن داورزنی
شیخ حسن داورزنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید محمد کوشکباغی
شهید محمد کوشکباغی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید محمد حسن غنی آبادی
شهید محمد حسن غنی آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید علی مهری
شهید علی مهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید عباسعلی داورزنی
شهید عباسعلی داورزنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید سید احمد فیض آبادی
شهید سید احمد فیض آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید حمیدبهمن آباد
شهید حمیدبهمن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید احمد طزری
شهید احمد طزری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای نهالدان
شهدای نهالدان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای مقیسه
شهدای مقیسه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای کلاته مزینان
شهدای کلاته مزینان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای کلاته سادات
شهدای کلاته سادات
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای سویز
شهدای سویز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای خسروآباد
شهدای خسروآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای چوبین
شهدای چوبین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای آبرود
شهدای آبرود
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه سید محمود حسینی زاده
سید محمود حسینی زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه سربداریه
سربداریه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه رضوی
رضوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه جامی
جامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه جابر
جابر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه توحید شهرآباد
توحید شهرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه آمنه صدخرو
آمنه صدخرو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه انقلاب علی آباد
انقلاب علی آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه امام محمدباقر
امام محمدباقر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه ابوذر غفاری
ابوذر غفاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه ابوالحسن خرقانی
ابوالحسن خرقانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی داورزن
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه فاضل
فاضل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید سید محسن صانعی
شهید سید محسن صانعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید حسین صالح غفاری
شهید حسین صالح غفاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید الداغی
شهید الداغی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه سربداران
سربداران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه حضرت فاطمه
حضرت فاطمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه برادران شهید داورزنی
برادران شهید داورزنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه امام علی
امام علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی داورزن
مدرسه نرجس مهر
نرجس مهر
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه محمد مبینی حسین آباد
محمد مبینی حسین آباد
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید محمود مهری
شهید محمود مهری
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهید علی اصغر داورزنی
شهید علی اصغر داورزنی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای مزینان
شهدای مزینان
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای چشام
شهدای چشام
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه شهدای بیزه
شهدای بیزه
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه سید رضا معزی
سید رضا معزی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی داورزن
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر داورزن داورزن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر داورزن داورزن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر داورزن داورزن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر داورزن داورزن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.