شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه

مدرسه فنی ولیعصر (عج)
فنی ولیعصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه فخری
فخری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه شهید مصطفی چمران
شهید مصطفی چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه رویش
رویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه ثامن الحجج (ع)
ثامن الحجج (ع)
دخترانه - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه ثامن الحجج (ع)
ثامن الحجج (ع)
پسرانه - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه قمربنی هاشم 1
قمربنی هاشم 1
پسرانه - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه هدف 2
هدف 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه هاجر 1
هاجر 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه نسل برتر
نسل برتر
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه ملت 2
ملت 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه ملت 1
ملت 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه مقداد تاج خاتون
مقداد تاج خاتون
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه معصومیه 2
معصومیه 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه محمود تهرانی 2
محمود تهرانی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه محمود تهرانی 1
محمود تهرانی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه قمر بنی هاشم (ع) 2
قمر بنی هاشم (ع) 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه فلسطین 2
فلسطین 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه فرقانی 1
فرقانی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه فاتحی 1
فاتحی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه عرفان 2
عرفان 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه عرفان 1
عرفان 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شیخ مرتضی انصاری
شیخ مرتضی انصاری
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید قریشی 1
شهید قریشی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهیدین پور محمدی 2
شهیدین پور محمدی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهیدین پور محمدی
شهیدین پور محمدی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید واعظی 2
شهید واعظی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید مسعود خازنی 2
شهید مسعود خازنی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید مسعود خازنی 1
شهید مسعود خازنی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید محمد چاهی 2
شهید محمد چاهی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید قریشی
شهید قریشی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید فهمیده 2
شهید فهمیده 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید صدیقی
شهید صدیقی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید شیخ ربیعی
شهید شیخ ربیعی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید حسین افسر 2
شهید حسین افسر 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید حسین افسر 1
شهید حسین افسر 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید حاج خدادادی
شهید حاج خدادادی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهید بازوکار
شهید بازوکار
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهدای شیخ آباد 2
شهدای شیخ آباد 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهدای شیخ آباد 1
شهدای شیخ آباد 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شهدای زواریان
شهدای زواریان
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه شاطریان
شاطریان
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه سروش اندیشه
سروش اندیشه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه رضوی
رضوی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه درمان یاب 2
درمان یاب 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه خاتم الانبیاء (ص) 1
خاتم الانبیاء (ص) 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه حضرت قاسم
حضرت قاسم
نامشخص - دبستان قم ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.