سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر قصر شیرین قصر شیرین

مدرسه کاردانش الوند
کاردانش الوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهدای انقلاب
شهدای انقلاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهدای انقلاب
شهدای انقلاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهدای روندی
شهدای روندی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه نصرآباد سرآسیاب
نصرآباد سرآسیاب
دخترانه - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه نصر آباد سرآسیاب
نصر آباد سرآسیاب
پسرانه - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه نی پهن عبدالله
نی پهن عبدالله
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه نبوت روستای بره بور انجیربان
نبوت روستای بره بور انجیربان
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه لاله
لاله
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه گلهای بهشت
گلهای بهشت
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه گراوه تازه آباد
گراوه تازه آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه گراوه اسماعیل
گراوه اسماعیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه كله جوب سومار
كله جوب سومار
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه کرکهرک
کرکهرک
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه قبائیان
قبائیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه فتاح بگ
فتاح بگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه عشایری پل شیرازی
عشایری پل شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه عشایری نی پهن عبداله
عشایری نی پهن عبداله
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه عشایری پل شیرازی
عشایری پل شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه عشایری پشت تنگ امام حسن
عشایری پشت تنگ امام حسن
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه طهماسب
طهماسب
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهید دكامی زاده
شهید دكامی زاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهید اسداله رضایی
شهید اسداله رضایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهدای سومار
شهدای سومار
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شادروان فرامرز اکبری
شادروان فرامرز اکبری
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه سید خلیل
سید خلیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه سید حاتم
سید حاتم
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه سید سهراب
سید سهراب
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه سید سعید
سید سعید
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه سید ایاز
سید ایاز
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه سید احمد
سید احمد
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه زاگرس روستای گراوه
زاگرس روستای گراوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه عشایری سیارخان لیلی
عشایری سیارخان لیلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه دار بلوط
دار بلوط
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه تازه آباد شیرعلی
تازه آباد شیرعلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه برفی کوشکری
برفی کوشکری
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه آیت الله نجومی
آیت الله نجومی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه آقا برار
آقا برار
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه امام حسن وسطی وسفلی
امام حسن وسطی وسفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهید بهار باقری
شهید بهار باقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه حضرت فاطمه الزهرا (س)
حضرت فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه باقر فانی
باقر فانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهدای بازی دراز
شهدای بازی دراز
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه قصر شیرین
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر قصر شیرین قصر شیرین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر قصر شیرین قصر شیرین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر قصر شیرین قصر شیرین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر قصر شیرین قصر شیرین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.