دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه

مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش توسعه دانش
کاردانش توسعه دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فضیلت
کاردانش فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فردا سازان
کاردانش فردا سازان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خوارزمي
کاردانش خوارزمي
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نور دانش
کاردانش نور دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه تجسمی زینبیه
تجسمی زینبیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه جعفر علاقمندان
جعفر علاقمندان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر مصطفی چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید نوبخت 1
شهید نوبخت 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه ستارگان
ستارگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه شرف
شرف
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه مهان هنر
مهان هنر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه توسعه دانش
توسعه دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای خوارزمی
فنی و حرفه ای خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه پوریای ولی
پوریای ولی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه نسیبه
نسیبه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حضرت علی اصغر (ع)
حضرت علی اصغر (ع)
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید الله وردی گرفم
شهید الله وردی گرفم
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد مومنی
شهید محمد مومنی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه نبوت
نبوت
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهدای نیروی دریایی
شهدای نیروی دریایی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه پیروزی
پیروزی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه زینبیه (س) 1
زینبیه (س) 1
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه دکتر حشمت
دکتر حشمت
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه محمد محمدی گیلانی 1
محمد محمدی گیلانی 1
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه آزاد اسلامی
آزاد اسلامی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حبیب زاده 2
حبیب زاده 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه 12 بهمن 2
12 بهمن 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه استقلال 2
استقلال 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه 22 بهمن کژده 2
22 بهمن کژده 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه ثاراله خناچاه
ثاراله خناچاه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س) 2
حضرت معصومه (س) 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه طریق القدس
طریق القدس
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه امام حسن عسکری کماکل
امام حسن عسکری کماکل
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه صنیعی تهرانی 1
صنیعی تهرانی 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید عبدی نژاد
شهید عبدی نژاد
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه تقوی
تقوی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید برادران فتحی فر 1
شهید برادران فتحی فر 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید ثابت قدم
شهید ثابت قدم
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حاج حسین اصغر نیا
حاج حسین اصغر نیا
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حبیب زاده 1
حبیب زاده 1
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه قدس 1
قدس 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه 12 بهمن 1
12 بهمن 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه 22 بهمن کژده 1
22 بهمن کژده 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س) 1
حضرت معصومه (س) 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید عفیفی ثابت
شهید عفیفی ثابت
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه نبوت
نبوت
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه قدس
قدس
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید حبیب زاده 2
شهید حبیب زاده 2
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه مژدهی
مژدهی
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه نصرتی راد 1
نصرتی راد 1
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه اسلام
اسلام
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.