سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر گلبهار

مدرسه کاردانش فردوسی گلبهار
کاردانش فردوسی گلبهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی گلبهار
مدرسه آفتاب 2
آفتاب 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه معلم 1
معلم 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مهندس امین فیروزفر 2
مهندس امین فیروزفر 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه سماء 2
سماء 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید هراتی نوبهار 2
شهید هراتی نوبهار 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه معلم 2
معلم 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه آفتاب 1
آفتاب 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مهندس امین فیروزفر 1
مهندس امین فیروزفر 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید هراتی نوبهار 1
شهید هراتی نوبهار 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مهر 2
مهر 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مهر 1
مهر 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه لبخند دانش
لبخند دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهدای هسته ای 2
شهدای هسته ای 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهدای هسته ای 1
شهدای هسته ای 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه حدیث گلبهار
حدیث گلبهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه وحدت گاوترنا
وحدت گاوترنا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه هفت تیر حیطه طلا
هفت تیر حیطه طلا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه نوردانش دستجرد
نوردانش دستجرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه نورایمان
نورایمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مولوی شلنگرد
مولوی شلنگرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مسیر دانش
مسیر دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه مرحوم بتول عالمی نژاد
مرحوم بتول عالمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه ماهان مهر
ماهان مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه لبخند دانش
لبخند دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه گلبهار
گلبهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه قربانعلی کدخدایی فریزی
قربانعلی کدخدایی فریزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه فخر رازی
فخر رازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه فتح المبین کمال آباد
فتح المبین کمال آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه علی ابن ابی طالب احمدآباد
علی ابن ابی طالب احمدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه علم برتر
علم برتر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه عدالت گلوم
عدالت گلوم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید هراتی
شهید هراتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید هادی فوشانی پوشان
شهید هادی فوشانی پوشان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید موسی الرضا باشرف سیدآباد خونی
شهید موسی الرضا باشرف سیدآباد خونی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید مصطفی چمران محسن آباد
شهید مصطفی چمران محسن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید محمدعلی نجفی چشمه گیلاس
شهید محمدعلی نجفی چشمه گیلاس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید محمدرضا سلطانی خیج
شهید محمدرضا سلطانی خیج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید محمدرضا آقائی حسن آباد عامل زاد
شهید محمدرضا آقائی حسن آباد عامل زاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید محمدجواد قسمتی قره جنگل
شهید محمدجواد قسمتی قره جنگل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید محلاتی شیرین
شهید محلاتی شیرین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید محبوب پایه
شهید محبوب پایه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید فهمیده قره کوسه
شهید فهمیده قره کوسه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید فرامرزی حاجی آباد
شهید فرامرزی حاجی آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید علی یوسفی کرنگان
شهید علی یوسفی کرنگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید عبدی
شهید عبدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید ظفرمند خونی آباد
شهید ظفرمند خونی آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید شمایلی
شهید شمایلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید سید یحیی حسینی
شهید سید یحیی حسینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید سرباز چمله
شهید سرباز چمله
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید ستاردرگاهی آبقدفریزی
شهید ستاردرگاهی آبقدفریزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید رضا بهشتی سعادت کاهو
شهید رضا بهشتی سعادت کاهو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید رضا آل حسن
شهید رضا آل حسن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید رحیمی عبدل آباد
شهید رحیمی عبدل آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید ذوالفقارخوشه چین کلاته شیخها
شهید ذوالفقارخوشه چین کلاته شیخها
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید خادمی نومهن
شهید خادمی نومهن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید جوانبخت
شهید جوانبخت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید جعفری زناقل
شهید جعفری زناقل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید تهرانی مقدم
شهید تهرانی مقدم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
مدرسه شهید براتی سرآسیاب کدیور
شهید براتی سرآسیاب کدیور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی گلبهار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر گلبهار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر گلبهار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر گلبهار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر گلبهار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.