چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر کرانی کرانی

مدرسه کاردانش کاووش
کاردانش کاووش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کرانی
مدرسه کاردانش زینبیه
کاردانش زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کرانی
مدرسه حرفه ای امیرکبیر
حرفه ای امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کرانی
مدرسه شهید شوذب عزیزی گل تپه
شهید شوذب عزیزی گل تپه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه شهید شعبانی
شهید شعبانی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه شهرک
شهرک
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه شریف کندی
شریف کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه سیوری
سیوری
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه سیفعلی کندی
سیفعلی کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه سیدحسین
سیدحسین
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه سلطان آباد قزل تپه
سلطان آباد قزل تپه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه سلطان آباد چطاق
سلطان آباد چطاق
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه سراب
سراب
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه زیوه
زیوه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه رستم کندی
رستم کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه مغانلو
مغانلو
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه داداش کندی
داداش کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه خرابه چهل ارخ
خرابه چهل ارخ
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه خان کندی
خان کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه چقور قشلاق
چقور قشلاق
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه چطاق
چطاق
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه چالاب
چالاب
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه جیران
جیران
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه تکیه
تکیه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه تازه کند معدن
تازه کند معدن
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه بستاندره
بستاندره
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه بابا خان
بابا خان
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه آغیازی
آغیازی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه آغکند قراکند
آغکند قراکند
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه آغچه گنبد
آغچه گنبد
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه آغبلاغ طغامین
آغبلاغ طغامین
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه آزادویس علیا
آزادویس علیا
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه اوچگنبد سفلی
اوچگنبد سفلی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه اوچگبند علیا
اوچگبند علیا
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه امیر اصلان
امیر اصلان
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه الپهوت
الپهوت
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه اسلام آباد
اسلام آباد
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه احمدآباد
احمدآباد
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه محمد آباد چالاب
محمد آباد چالاب
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه کهیل
کهیل
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه کله زان
کله زان
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه حاجی آباد
حاجی آباد
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ینگی ارخ
ینگی ارخ
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ینگ آباد
ینگ آباد
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه هشتاد جفت
هشتاد جفت
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ولی بیک
ولی بیک
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ولایت 4
ولایت 4
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ولایت 3
ولایت 3
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ولایت 2
ولایت 2
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه ولایت 1
ولایت 1
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه نوشاد
نوشاد
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه نور محمد کندی
نور محمد کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه کله زان
کله زان
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه گل قشلاق
گل قشلاق
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه گرگین
گرگین
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه کورکوره
کورکوره
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه کله زان
کله زان
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه کریم کندی
کریم کندی
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه قینرجه
قینرجه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه قیطاس
قیطاس
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه قوتدره
قوتدره
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه قم چقا
قم چقا
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه قزلجه
قزلجه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
مدرسه قزل تپه
قزل تپه
نامشخص - دبستان کردستان کرانی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر کرانی کرانی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر کرانی کرانی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر کرانی کرانی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر کرانی کرانی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.