سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شریعتی

تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 3
مدرسه قدر
قدر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه میقات
میقات
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه نور ایمان
نور ایمان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه ایران
ایران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مجتهده بانوامین
مجتهده بانوامین
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه شمیم فاطمه
شمیم فاطمه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه دین ودانش
دین ودانش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه خانه دوست
خانه دوست
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر مینوی دانش
مهر مینوی دانش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مفید
مفید
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه ستوده
ستوده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه آداب
آداب
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه حامد
حامد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه دانش
دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مفید
مفید
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه نیکان
نیکان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهدا
مهدا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه مهددانش نو
مهددانش نو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه ایران
ایران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ریحانه النبی
ریحانه النبی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ایمان
ایمان
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه شهید بی طرف
شهید بی طرف
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ارشاد
ارشاد
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه الوند
الوند
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه مجتهده بانو امین
مجتهده بانو امین
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه بینش ولی عصر
بینش ولی عصر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه تبیان
تبیان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه علامه طباطبائی (علامه طباطبایی)
علامه طباطبائی (علامه طباطبایی)
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه نیکان
نیکان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه مفید
مفید
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شریعتی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شریعتی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شریعتی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده شریعتی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.