جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر لنگه

مدرسه کاردانش عیسی صالح دژگان
کاردانش عیسی صالح دژگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بندر لنگه
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان شیبکوه
مدرسه کاردانش خاتم الانبیا دژگان
کاردانش خاتم الانبیا دژگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بندر لنگه
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بندر لنگه
مدرسه کاردانش شهدای گمنام
کاردانش شهدای گمنام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان شیبکوه
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بندر لنگه
مدرسه کاردانش صدیقی
کاردانش صدیقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان بندر لنگه
مدرسه حاج احمد صدیقی
حاج احمد صدیقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان بندر لنگه
مدرسه حرفه ای شهید باهنر
حرفه ای شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان بندر لنگه
مدرسه سعدی
سعدی
مختلط - دبستان هرمزگان شیبکوه
مدرسه رستگاران
رستگاران
دخترانه - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید محمد دادی زاده
شهید محمد دادی زاده
دخترانه - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه ولایت تنب سیک
ولایت تنب سیک
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه وحدت چمپه
وحدت چمپه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه هجرت چاه درویش
هجرت چاه درویش
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه نشاط برست
نشاط برست
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه نجمیه
نجمیه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه نجم تنب چکی
نجم تنب چکی
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مولوی لمزان
مولوی لمزان
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه منتظری بندر کنگ
منتظری بندر کنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مکتب القرآن
مکتب القرآن
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مقداد ملو
مقداد ملو
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مروارید بندر کنگ
مروارید بندر کنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مروارید بن کوه بدو
مروارید بن کوه بدو
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مرزنشینان بندر کنگ
مرزنشینان بندر کنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مرز وقی مغویه
مرز وقی مغویه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مدینه گوه کو
مدینه گوه کو
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه محمدیه
محمدیه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه محمد کرچی بندر کنگ
محمد کرچی بندر کنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه مالک اشتر سورو
مالک اشتر سورو
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه کوثر بار چاه
کوثر بار چاه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه قیام کلاتو
قیام کلاتو
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه قدوسی باورد
قدوسی باورد
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه فضیلت اسلام آباد
فضیلت اسلام آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه فجر حنادان
فجر حنادان
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه فاطمیه بندر کنگ
فاطمیه بندر کنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه فاطمه الزهرا مهرکان سفلی
فاطمه الزهرا مهرکان سفلی
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه غدیر دو آب بالا
غدیر دو آب بالا
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه عمار کنخ
عمار کنخ
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه عفت دیوان
عفت دیوان
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه عصمت حسینه
عصمت حسینه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه عبدالله احمد پور اوزی
عبدالله احمد پور اوزی
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه عبادی خور چاه
عبادی خور چاه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه طلوع شربتی
طلوع شربتی
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه طراوت
طراوت
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه صدیقی گشه
صدیقی گشه
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه صدیق چاه خودرو بالا
صدیق چاه خودرو بالا
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید نواب صفوی لمزان
شهید نواب صفوی لمزان
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید مصطفی خمینی گزیر
شهید مصطفی خمینی گزیر
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید مدنی حمیران
شهید مدنی حمیران
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید محمد منتظری مهرکان
شهید محمد منتظری مهرکان
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید کشوری هرسین
شهید کشوری هرسین
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید کاظم ربیعی هرا
شهید کاظم ربیعی هرا
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید قندی دم هرائی
شهید قندی دم هرائی
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید فیاض بخش دژگان
شهید فیاض بخش دژگان
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید غلام آرمون
شهید غلام آرمون
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید علی کمال زاده
شهید علی کمال زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید عباسپور انجیره
شهید عباسپور انجیره
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید صادقیان گاو میری
شهید صادقیان گاو میری
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
مدرسه شهید خلیل نیکسیر شناس
شهید خلیل نیکسیر شناس
نامشخص - دبستان هرمزگان بندر لنگه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر لنگه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر لنگه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر لنگه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر لنگه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.