چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر شهریار شهریار

تور مجازی مدرسه سمامدرسه سما
سما
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه کاردانش صدیقه کبری (س)
کاردانش صدیقه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کاردانش صبا
کاردانش صبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کاردانش سیدالشهداء
کاردانش سیدالشهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کاردانش آذین
کاردانش آذین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کاردانش کمال
کاردانش کمال
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کاردانش کاوشگران جوان
کاردانش کاوشگران جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهریار
مدرسه کارداشن پژوهش
کارداشن پژوهش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهریار
مدرسه فنی شهدای شهریار
فنی شهدای شهریار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهریار
مدرسه حرفه ای شهداء
حرفه ای شهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهریار
مدرسه فجر 1
فجر 1
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه مادر شاملو
مادر شاملو
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه محمد خیابانی
محمد خیابانی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه معراج
معراج
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه مهد تربیت
مهد تربیت
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه نبوت 1
نبوت 1
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه نبوت 2
نبوت 2
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه هاتف
هاتف
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه امید 1
امید 1
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه بسیج
بسیج
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه پیام نور
پیام نور
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه دکتر فاطمی
دکتر فاطمی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه رسالت
رسالت
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه سید محمدباقر صدر
سید محمدباقر صدر
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید حسین رضائی
شهید حسین رضائی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید حفیظی
شهید حفیظی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید حمزه زهره بیگی
شهید حمزه زهره بیگی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید محمدرضا کلهر
شهید محمدرضا کلهر
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید مرتضی زارع
شهید مرتضی زارع
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه صابران
صابران
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه گلبرگ
گلبرگ
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید هفت خانگی
شهید هفت خانگی
دخترانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه محمد خیابانی
محمد خیابانی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه معراج
معراج
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه مهد تربیت
مهد تربیت
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه نبوت
نبوت
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه نیایش
نیایش
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه هاتف
هاتف
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه بسیج
بسیج
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه بعثت
بعثت
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه پیام نور
پیام نور
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه جهاد
جهاد
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه دکتر فاطمی
دکتر فاطمی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه رسالت
رسالت
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه سعادت
سعادت
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه سید محمدباقر صدر
سید محمدباقر صدر
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید حسین رضائی
شهید حسین رضائی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید حفیظی
شهید حفیظی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید حمزه زهره بیگی
شهید حمزه زهره بیگی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید محمدرضا کلهر
شهید محمدرضا کلهر
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید مرتضی زارع
شهید مرتضی زارع
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه شهید هفت خانگی
شهید هفت خانگی
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه صادقیه
صادقیه
پسرانه - دبستان تهران شهریار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر شهریار شهریار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر شهریار شهریار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر شهریار شهریار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر شهریار شهریار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.