دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه

مدرسه کاردانش برادران شالباف
کاردانش برادران شالباف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین ناحیه 1
مدرسه حرفه ای صبا
حرفه ای صبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین ناحیه 1
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین ناحیه 1
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین ناحیه 1
مدرسه محمدزاده
محمدزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین ناحیه 1
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید اخوان گنجی
شهید اخوان گنجی
دخترانه - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه صادقین
صادقین
دخترانه - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه رشادت
رشادت
پسرانه - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه مجتمع شهید موسی آقایی
مجتمع شهید موسی آقایی
پسرانه - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید اخوان حسنپور
شهید اخوان حسنپور
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید ابوذر معصومخانی
شهید ابوذر معصومخانی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید مظفری
شهید مظفری
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید مرتضی مصلائی
شهید مرتضی مصلائی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید قندچی
شهید قندچی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید شیردل عبدالهی
شهید شیردل عبدالهی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید سپهبد قرنی
شهید سپهبد قرنی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید رقیه رضایی
شهید رقیه رضایی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید بهرامی 1
شهید بهرامی 1
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید برادران مافی
شهید برادران مافی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهید براتعلی بابائی
شهید براتعلی بابائی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهدای یله گنبد
شهدای یله گنبد
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهدای کوهین
شهدای کوهین
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهدای بانک ملی 2
شهدای بانک ملی 2
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهدای بانک ملی 1
شهدای بانک ملی 1
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهداء چوبیندر
شهداء چوبیندر
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهداء اک
شهداء اک
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شکیب
شکیب
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه سید ابوطالب تقوی
سید ابوطالب تقوی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه سفینه النجاه
سفینه النجاه
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یادامین
زنده یادامین
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یاد سمیه کاکاوند
زنده یاد سمیه کاکاوند
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یاد عباس بناوند
زنده یاد عباس بناوند
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یاد حسن عبداللهی
زنده یاد حسن عبداللهی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یاد حاج حسین ایزدپناهی
زنده یاد حاج حسین ایزدپناهی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یاد اشرف رحمت پناهی
زنده یاد اشرف رحمت پناهی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه زنده یا دامین
زنده یا دامین
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه ریحانه النبی
ریحانه النبی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه رضویه
رضویه
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه ربیع
ربیع
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه دهخدای مینودر
دهخدای مینودر
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه دهخدای قزوین
دهخدای قزوین
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه دکتر فاطمی
دکتر فاطمی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه دکتر رضا ابو ترابی
دکتر رضا ابو ترابی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه خضراء
خضراء
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه خاتم الانبیاء (ص)
خاتم الانبیاء (ص)
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه حیدری
حیدری
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه حکمت 2
حکمت 2
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.