جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فریمان

مدرسه منزلت 4
منزلت 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی فریمان
مدرسه جهان دانش 4
جهان دانش 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی فریمان
مدرسه شمیم الزهرا (س)
شمیم الزهرا (س)
دخترانه - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شکیبا
شکیبا
دخترانه - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه سید قاسم آل احمد
سید قاسم آل احمد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید راستگو
شهید راستگو
پسرانه - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید کامیاب 2
شهید کامیاب 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه دیانا
دیانا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه هدایت چشمه جلال
هدایت چشمه جلال
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه ناصرخسرو
ناصرخسرو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه متقی
متقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه کمرزرد
کمرزرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه کاوه
کاوه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه قدس مزاربی آبه
قدس مزاربی آبه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه قاسم ابن الحسن
قاسم ابن الحسن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه فجر آق کمر سفلی
فجر آق کمر سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه فاضل
فاضل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه عین القضاه
عین القضاه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه عالم
عالم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه عارفی
عارفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه صائب
صائب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه صافات
صافات
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شیرین
شیرین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهیدان مساعی
شهیدان مساعی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهیدان محمودی
شهیدان محمودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهیدان شعبانی عرب
شهیدان شعبانی عرب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهیدان تمیز
شهیدان تمیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید هاشمی
شهید هاشمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید ناظم تقوی
شهید ناظم تقوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید ناطقی
شهید ناطقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید موسی کلانتری
شهید موسی کلانتری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید مهدی فولادی
شهید مهدی فولادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید مهدی جاقوری
شهید مهدی جاقوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید محمدرضا بهمنی
شهید محمدرضا بهمنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید محمد جانباز
شهید محمد جانباز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید محمد ابراهیم ظفرزاده
شهید محمد ابراهیم ظفرزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید کامیاب
شهید کامیاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید قائمی
شهید قائمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید غفورنیا
شهید غفورنیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید علی محمد دادخواه
شهید علی محمد دادخواه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید صمد علی رضایی
شهید صمد علی رضایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید صفا دل
شهید صفا دل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید صحرابین
شهید صحرابین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید شفاهی
شهید شفاهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
مدرسه شهید شبگرد
شهید شبگرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی فریمان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فریمان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فریمان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فریمان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر فریمان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.