جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر عشایری عشایری

مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان عشایری
مدرسه کاردانش امام جعفر صادق 2
کاردانش امام جعفر صادق 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان عشایری
مدرسه تخت چان
تخت چان
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسینی ریگ ذغال
شهید حسینی ریگ ذغال
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسینی پیری
شهید حسینی پیری
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسین مالزیری
شهید حسین مالزیری
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسین سپهوندالوار
شهید حسین سپهوندالوار
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسین رضایی
شهید حسین رضایی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسین دالوند
شهید حسین دالوند
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حسن سگوند سرهوا
شهید حسن سگوند سرهوا
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید حجت اله حیدری
شهید حجت اله حیدری
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید چمران هودر
شهید چمران هودر
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید چمران وره زرد
شهید چمران وره زرد
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید چمران دال پری
شهید چمران دال پری
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید چکانی یک
شهید چکانی یک
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید چراغی تله زنگ
شهید چراغی تله زنگ
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید جواد غفاری
شهید جواد غفاری
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید توکل قلاوند پشتکوه
شهید توکل قلاوند پشتکوه
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید پرویز دریکوند
شهید پرویز دریکوند
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید پرور
شهید پرور
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید پاپی حسن سلیمانی
شهید پاپی حسن سلیمانی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید بهشتی شیخ گل
شهید بهشتی شیخ گل
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید بنیاد سگوندا لوار
شهید بنیاد سگوندا لوار
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید باهنر اناررود
شهید باهنر اناررود
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید باهنر 2 طاف آباد
شهید باهنر 2 طاف آباد
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید باکان سبزآب
شهید باکان سبزآب
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید باقری بر آفتاب غزال
شهید باقری بر آفتاب غزال
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید بابایی گلال مورد
شهید بابایی گلال مورد
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید بابایی 2 گلالمورت
شهید بابایی 2 گلالمورت
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید ایمانی دارباغه
شهید ایمانی دارباغه
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید ایمانی
شهید ایمانی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید ایرج زهرا کار
شهید ایرج زهرا کار
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید امید علی محمودوند
شهید امید علی محمودوند
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید اله دریکوند
شهید اله دریکوند
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید اسحاق الفتی تل کر
شهید اسحاق الفتی تل کر
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید اردشیر هاشمی
شهید اردشیر هاشمی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید احمدی پل غلامرضا خان
شهید احمدی پل غلامرضا خان
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید احمد نجف وند دارصافه
شهید احمد نجف وند دارصافه
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید احمد قبادی
شهید احمد قبادی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید احمد سگوند الوار
شهید احمد سگوند الوار
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهید احمد حسین سبزواری
شهید احمد حسین سبزواری
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای هویزه کرناس
شهدای هویزه کرناس
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای هفت تیرتخت چان
شهدای هفت تیرتخت چان
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای نیرو هوایی کرگز
شهدای نیرو هوایی کرگز
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای نصیری آب شیرین
شهدای نصیری آب شیرین
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای میوند
شهدای میوند
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای معلم ولدکش
شهدای معلم ولدکش
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای معلم جا اردو
شهدای معلم جا اردو
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای مدهنی کرناس
شهدای مدهنی کرناس
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای مدافعان حرم
شهدای مدافعان حرم
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای لرستان 2
شهدای لرستان 2
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای لرستان 1
شهدای لرستان 1
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای کربلا سنگ سوراخ
شهدای کربلا سنگ سوراخ
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای قلاوند
شهدای قلاوند
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه یافته
یافته
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای قبر موسی
شهدای قبر موسی
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه یادگار امام (ع)
یادگار امام (ع)
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای فلسطین چاله پلدختر
شهدای فلسطین چاله پلدختر
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
مدرسه شهدای فلسطین 2چاله پلدختر
شهدای فلسطین 2چاله پلدختر
نامشخص - دبستان لرستان عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر عشایری عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر عشایری عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر عشایری عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر عشایری عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.