جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر عشایری عشایری

مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه جامی
جامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه ترنم باران
ترنم باران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام موسی كاظم (ع)
امام موسی كاظم (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام محمد غزالی
امام محمد غزالی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام محمد تقی (ع)
امام محمد تقی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام علی النقی (ع)
امام علی النقی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام زمان (عج)
امام زمان (عج)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام حسن عسكری (ع)
امام حسن عسكری (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه هویزه
هویزه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه نبویه
نبویه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه منادی علم
منادی علم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه معصومه دامن سوز
معصومه دامن سوز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه محمد حنیفه
محمد حنیفه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه فرخی سیستانی
فرخی سیستانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه فخر رازی
فخر رازی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه فاروق اعظم
فاروق اعظم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه طفلان مسلم
طفلان مسلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه شیخ مرتضی انصاری
شیخ مرتضی انصاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه شیخ عطار نیشابوری
شیخ عطار نیشابوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه شهیدان میر حسینی
شهیدان میر حسینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه شهیدان دولتی مقدم
شهیدان دولتی مقدم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
مدرسه شهیدان آبیز
شهیدان آبیز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر عشایری عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر عشایری عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر عشایری عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر عشایری عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.