جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر ایذه

مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ایذه
مدرسه کاردانش شهید دژ آهنگ
کاردانش شهید دژ آهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ایذه
مدرسه 13 آبان
13 آبان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه پیدایش 2
پیدایش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه فاطميه
فاطميه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه شهدای معلم ایذه
شهدای معلم ایذه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه شهدای معلم
شهدای معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه اسوه های دانش
اسوه های دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه پيدايش 1
پيدايش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
مدرسه شهید محمدرفیع حاتمی
شهید محمدرفیع حاتمی
دخترانه - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه ارزش کولفرح
ارزش کولفرح
دخترانه - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه عدل
عدل
پسرانه - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حضرت علی اصغر (ع)
حضرت علی اصغر (ع)
پسرانه - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه شهدای هسته‌ای
شهدای هسته‌ای
پسرانه - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه سعادت لوائی
سعادت لوائی
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه سخاوت بلگراس
سخاوت بلگراس
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه سپیده
سپیده
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه سپاس برد زرد کمبو
سپاس برد زرد کمبو
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه زارع شیرین آب
زارع شیرین آب
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه رودکی سرراک 2
رودکی سرراک 2
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه رودکی سرراک 1
رودکی سرراک 1
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه راه جویان دانش
راه جویان دانش
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه راستین پرسیاه
راستین پرسیاه
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه دهقان
دهقان
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه دانش کولفرح
دانش کولفرح
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی حصار
خواجه نصیرالدین طوسی حصار
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حضرت قائم (عج) 2
حضرت قائم (عج) 2
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حضرت قائم (عج) 1
حضرت قائم (عج) 1
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حضرت ابوالفضل(ع)
حضرت ابوالفضل(ع)
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حرپیان
حرپیان
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حدیث 1
حدیث 1
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه جابرکل چنار
جابرکل چنار
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه ثامن الا ئمه
ثامن الا ئمه
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه تیرداد صاحب 1
تیرداد صاحب 1
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه توحید چهارتنگ علیا
توحید چهارتنگ علیا
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه تعلیم دهگه لاله میر
تعلیم دهگه لاله میر
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه ترگل
ترگل
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه تربیت کمالوند
تربیت کمالوند
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه پیام آبغار
پیام آبغار
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه بلال حبشی 2
بلال حبشی 2
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه بلال حبشی 1
بلال حبشی 1
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه بعثت کله ضرب
بعثت کله ضرب
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آیت اله غفاری
آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آیت اله شیرازی
آیت اله شیرازی
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آوای علم ایذه
آوای علم ایذه
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آنزان
آنزان
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه ایران بردبران
ایران بردبران
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه ایثارالهک
ایثارالهک
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه اندیشه های خلاق
اندیشه های خلاق
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه اندیشه درخشان
اندیشه درخشان
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه اندیشه چهوار
اندیشه چهوار
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه اندیشمند
اندیشمند
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه امید گمیک
امید گمیک
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه امت ناشیل 1
امت ناشیل 1
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
مدرسه امام هادی
امام هادی
نامشخص - دبستان خوزستان ایذه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر ایذه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر ایذه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر ایذه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر ایذه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.