شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر دلیجان دلیجان

مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی دلیجان
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی دلیجان
مدرسه فنی ابن سینا
فنی ابن سینا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی دلیجان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه نهال دانش
نهال دانش
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه فاضل نراقی
فاضل نراقی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه صدیقه طاهره
صدیقه طاهره
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شیخ صدوق
شیخ صدوق
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهیده محبوبه دانش
شهیده محبوبه دانش
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید مهدی اسماعیلی
شهید مهدی اسماعیلی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید محمود قندی
شهید محمود قندی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید محمد جواد باهنر
شهید محمد جواد باهنر
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید عسگری
شهید عسگری
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید حقانی
شهید حقانی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید استاد مطهری
شهید استاد مطهری
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید ابراهیم احمدی
شهید ابراهیم احمدی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید ثانی 1
شهید ثانی 1
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید ثانی 2
شهید ثانی 2
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه دکتر مجید سمیعی
دکتر مجید سمیعی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه دکترحسابی
دکترحسابی
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه دانشمند
دانشمند
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه بهار اردهال
بهار اردهال
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه امت اسلام
امت اسلام
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه اصفهانی نراق
اصفهانی نراق
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه اسحاقی 2
اسحاقی 2
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه اسحاقی 1
اسحاقی 1
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه 13 آبان دوریدان
13 آبان دوریدان
نامشخص - دبستان مرکزی دلیجان
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه علی ابن ابیطالب 3
علی ابن ابیطالب 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه علی ابن ابیطالب 2
علی ابن ابیطالب 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه علی ابن ابیطالب 1
علی ابن ابیطالب 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه علامه عبدالهادی دلیجانی
علامه عبدالهادی دلیجانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه شهید محمد قجری
شهید محمد قجری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
مدرسه رضوان 2
رضوان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی دلیجان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر دلیجان دلیجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر دلیجان دلیجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر دلیجان دلیجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر دلیجان دلیجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.