جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه

مدرسه دانشوران
دانشوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فنی شهید عسگری
فنی شهید عسگری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شکرالهی بالو
شکرالهی بالو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه سماء 2
سماء 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه فاضل
فاضل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه راه نو
راه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه تهذیب بالو
تهذیب بالو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه بنت الزهرا
بنت الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه عاطفه
عاطفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید باكری تركمان
شهید باكری تركمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه رسا
رسا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه پتروشیمی
پتروشیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه ایرانیان
ایرانیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه ایران زمین 2
ایران زمین 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه ایران زمین 1
ایران زمین 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه احسان 2
احسان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه احسان 1
احسان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه هوشیار
هوشیار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه 23 تیر
23 تیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه سماء 1
سماء 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه طوبی 1
طوبی 1
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میرآقایی
میرآقایی
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید محمود باقری
شهید محمود باقری
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه حضرت قاسم (ع)
حضرت قاسم (ع)
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه فاطمه ابراهیمی آذر
فاطمه ابراهیمی آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه اسماعیل کلانتری
اسماعیل کلانتری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه عصر انقلاب
عصر انقلاب
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شهید پرهیزی 2
شهید پرهیزی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید مصیب کاظمی
شهید مصیب کاظمی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شکرستان علم
شکرستان علم
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید امیرعلی مهدیزاده
معلم شهید امیرعلی مهدیزاده
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه انعام
انعام
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه یورغون آباد
یورغون آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه یغموراعلی
یغموراعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه هاجر (ع)
هاجر (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولنده علیا
ولنده علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولنده سفلی 2
ولنده سفلی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولنده سفلی 1
ولنده سفلی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نوید فتح
نوید فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نور ضمیمه
نور ضمیمه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نو بهار
نو بهار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نشردانش
نشردانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نسل نوین
نسل نوین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میرآباد طرزیلو
میرآباد طرزیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میثاق 2
میثاق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مهر آفرین
مهر آفرین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مولوی قزل عاشق
مولوی قزل عاشق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مکتب القرآن
مکتب القرآن
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مصیب کاظمی 1
مصیب کاظمی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.