سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر خوشاب خوشاب

مدرسه عطار
عطار
پسرانه - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید قربانعلی بیات
شهید قربانعلی بیات
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید علی اصغریامی
شهید علی اصغریامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید عزیزاله شاهی
شهید عزیزاله شاهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید عبدا... سراجه
شهید عبدا... سراجه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید سید ابوالفضل کاهانی
شهید سید ابوالفضل کاهانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید رمضانعلی فرخ پور
شهید رمضانعلی فرخ پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید حسن بهرامی
شهید حسن بهرامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید براتعلی دارابی داراب
شهید براتعلی دارابی داراب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید براتعلی جوان
شهید براتعلی جوان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید اروجعلی سیدآبادی
شهید اروجعلی سیدآبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای شم آباد
شهدای شم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای دهنو
شهدای دهنو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای بلقان آباد
شهدای بلقان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای بازقند
شهدای بازقند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه زرقی
زرقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه جنت آباد
جنت آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه اتحاد عنبرستان
اتحاد عنبرستان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه آیت اله غفاری
آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه آیت ا... سعیدی
آیت ا... سعیدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه عصمت مشکان
عصمت مشکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای نوده انقلاب
شهدای نوده انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای رباط جز
شهدای رباط جز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شمس الدین
شمس الدین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه تدین چرو
تدین چرو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید رمضانعلی فرخ پور
شهید رمضانعلی فرخ پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید عاشقی عادل آباد
شهید عاشقی عادل آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه کلاس خاص نوده انقلاب
کلاس خاص نوده انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای 7 تیر
شهدای 7 تیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه امام حسن عسکری (ع)
امام حسن عسکری (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه نیکان 2
نیکان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه صابر آبروان
صابر آبروان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه پاسداران برقبان
پاسداران برقبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه ساجده
ساجده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه جابربن حیان
جابربن حیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید اسداله عاشقی عادل آباد
شهید اسداله عاشقی عادل آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید حسن مدرس دربند
شهید حسن مدرس دربند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه امام سجاد (ع) ملک آباد
امام سجاد (ع) ملک آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید خالق لنگری بابالنگر
شهید خالق لنگری بابالنگر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهدای حجت آباد
شهدای حجت آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید غلامحسین زمانی بسک
شهید غلامحسین زمانی بسک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید خیالی سرخ
شهید خیالی سرخ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید نصرآبادی عبدل آباد
شهید نصرآبادی عبدل آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید سید حسن مدرس ابراهیم آباد
شهید سید حسن مدرس ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید عبدالحسین دستغیب ترخاص
شهید عبدالحسین دستغیب ترخاص
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید یداله اردنجی اردنج
شهید یداله اردنجی اردنج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه نظرآباد
نظرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه شهید عباسی کوهدره
شهید عباسی کوهدره
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه امید های انقلاب
امید های انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه ساره بلقان آباد
ساره بلقان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه ولیعصر سلطان آباد
ولیعصر سلطان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه نشیب خوشاب
نشیب خوشاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه مفید
مفید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه مرضیه سلطان آباد
مرضیه سلطان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه کیخسرو
کیخسرو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه کمال روکی
کمال روکی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه قیام کاشک
قیام کاشک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
مدرسه فوجی
فوجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی خوشاب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر خوشاب خوشاب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر خوشاب خوشاب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر خوشاب خوشاب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر خوشاب خوشاب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.