جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر میاندوآب

مدرسه ولایت
ولایت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بهشت
بهشت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه دکتر خزائلي 2
دکتر خزائلي 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه فاطمه (س)
فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه راشدی
راشدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه دکتر خزائلي 1
دکتر خزائلي 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه دکتر حسابی 2
دکتر حسابی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه دکتر حسابی 1
دکتر حسابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بهشت
بهشت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امام هادی
امام هادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه احمد خمینی
احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه زهرای اطهر (س)
زهرای اطهر (س)
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه دانش آموز شهید آرش ملک پور
دانش آموز شهید آرش ملک پور
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه روشنفکران
روشنفکران
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه مهستان
مهستان
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه فرهنگی شهید تراب مسلمان
فرهنگی شهید تراب مسلمان
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه شهید رحیم زاده
شهید رحیم زاده
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه اندیشه
اندیشه
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه فرهنگیان 1
فرهنگیان 1
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه تقوا
تقوا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه پیام اسلام
پیام اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه پور جلیلی
پور جلیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه پرتو قلم
پرتو قلم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بیست و دوم بهمن
بیست و دوم بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بهمن صادقی
بهمن صادقی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بوستانی 2
بوستانی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بوستانی 1
بوستانی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بنیاد قوری درق
بنیاد قوری درق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه باباطاهر 2
باباطاهر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه باباطاهر 1
باباطاهر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه بابا پیام
بابا پیام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه آوای بهارین
آوای بهارین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه آل احمد نادرگلی
آل احمد نادرگلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه آزادی یاریجان
آزادی یاریجان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه آزادی شهرک
آزادی شهرک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه ایثار اسلامی
ایثار اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه انوری
انوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه انبیاء
انبیاء
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امینی 2
امینی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امیرکبیر 2
امیرکبیر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امیرکبیر 1
امیرکبیر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امام خمینی (ره) داش تپه
امام خمینی (ره) داش تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه امام
امام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه اقبال
اقبال
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه افتخار
افتخار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه اعتماد
اعتماد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه اشرفی اصفهانی 2
اشرفی اصفهانی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه اشرفی اصفهانی 1
اشرفی اصفهانی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه اسلام
اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه استقلال 1
استقلال 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی میاندوآب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر میاندوآب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر میاندوآب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر میاندوآب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر میاندوآب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.