دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانپارس

مدرسه شادآموز
شادآموز
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه مرضیه
مرضیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه کاملیا
کاملیا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه گل محمدی 2
گل محمدی 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه لاله
لاله
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه آفتاب
آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه گل نرگس 2
گل نرگس 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه گل داوودی
گل داوودی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه گل نرگس 1
گل نرگس 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه سرو اندیشان آفتاب
سرو اندیشان آفتاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه نور دانش
نور دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه کاردانش نوید
کاردانش نوید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه پیشتاز
پیشتاز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه کاردانش نوید
کاردانش نوید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 4
مدرسه شهید دهقان شاهد
شهید دهقان شاهد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه امت 1
امت 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید ناهیدی
شهید ناهیدی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه جواد الائمه 1
جواد الائمه 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه محمدرضاهوایی 1
محمدرضاهوایی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه جلوه دانش 1
جلوه دانش 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه امام رضا
امام رضا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه ملت
ملت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه استادشهریار 1
استادشهریار 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید گرامی 1
شهید گرامی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه هدایت 1
هدایت 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه جلوه دانش 2
جلوه دانش 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه محمدرضاهوایی 1
محمدرضاهوایی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید همت
شهید همت
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید عارف نسب 1
شهید عارف نسب 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید صدوقی 1
شهید صدوقی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید گرامی 1
شهید گرامی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه هرمز آرش
هرمز آرش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه علامه طباطبائی 1 (علامه طباطبایی 1)
علامه طباطبائی 1 (علامه طباطبایی 1)
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه سودمند 1
سودمند 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه کمیل
کمیل
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه هدایت 1
هدایت 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه امت 2
امت 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه باران
باران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه ندای آزادی
ندای آزادی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه مرضیه
مرضیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانپارس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانپارس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانپارس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تهرانپارس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.