سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه

مدرسه كاردانش تراشه
كاردانش تراشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 1
مدرسه کاردانش ادب
کاردانش ادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 1
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه گیوه چی
گیوه چی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه قدس
قدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه علوم و فنون
علوم و فنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه شهید زین الدین
شهید زین الدین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه سلطانی کرباسچی
سلطانی کرباسچی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه سلامت
سلامت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حاج محمد حسین صباری
حاج محمد حسین صباری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه برقعی
برقعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه بانو ربابه خوشرفتار
بانو ربابه خوشرفتار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حرفه ای ميثاق
حرفه ای ميثاق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه میرزای قمی
میرزای قمی
پسرانه - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
پسرانه - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه شادیان
شادیان
پسرانه - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه حاج علی محمد محمدی کاشانی
حاج علی محمد محمدی کاشانی
پسرانه - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نواران 1
نواران 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نفیسه
نفیسه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نرجس جمکران 2
نرجس جمکران 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نرجس جمکران 1
نرجس جمکران 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نرجس 2
نرجس 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه نبوت 1
نبوت 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه ناصردیوان 2
ناصردیوان 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه ناصردیوان 1
ناصردیوان 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه میرزائیه 2
میرزائیه 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه میرزا ابوطالب قمی 2
میرزا ابوطالب قمی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه میرزا ابوطالب قمی 1
میرزا ابوطالب قمی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه منجی
منجی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه مظفر پور 2
مظفر پور 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه مظفر پور 1
مظفر پور 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه محدث قمی 2
محدث قمی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه گلهای بهشت
گلهای بهشت
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه کمیل والیجرد
کمیل والیجرد
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه کاشف 2
کاشف 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه قدس 2
قدس 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه قائمیه
قائمیه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه فرقانی 2
فرقانی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه فرقانی 1
فرقانی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه فاطمه معصومه (س)
فاطمه معصومه (س)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه غزل
غزل
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه علامه طباطبائی حسین آباد میش مست
علامه طباطبائی حسین آباد میش مست
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه طلوع فجر 2
طلوع فجر 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه طلوع فجر 1
طلوع فجر 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه صفائی 2
صفائی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه صفائی 1
صفائی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه صدیقه گیوه چیان
صدیقه گیوه چیان
نامشخص - دبستان قم ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.