امروز جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد ناحیه

مدرسه کاردانش فضیلت 1
کاردانش فضیلت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایران
کاردانش ایران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر 1
کاردانش امیرکبیر 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه كاردانش فاطمیه
كاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش 2
کاردانش تلاش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه شقایق
شقایق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه المپیک
المپیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه کاوش 1
کاوش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ناحیه 2
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
مختلط - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه  لاله 1
لاله 1
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه سلام 2
سلام 2
پسرانه - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه یار دبستان
یار دبستان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه همشا گردی
همشا گردی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه هجرت گیلوران
هجرت گیلوران
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه هاشم پورزادی
هاشم پورزادی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه وحدت چوبتراش
وحدت چوبتراش
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه واحدی سرخ ده
واحدی سرخ ده
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نوید مهر
نوید مهر
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نظرزاده 2
نظرزاده 2
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نظرزاده 1
نظرزاده 1
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نسل فردا
نسل فردا
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه نبوت اکبرآباد
نبوت اکبرآباد
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه ناظر پاپی 1
ناظر پاپی 1
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه ناصر ترکان
ناصر ترکان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه میثاق اسبستان
میثاق اسبستان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مهندس نسرین قدمی
مهندس نسرین قدمی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مهدی قاضی 1
مهدی قاضی 1
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مهدی قاضی 2
مهدی قاضی 2
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مهدی حسنوند 1
مهدی حسنوند 1
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مویدی پارسیلون
مویدی پارسیلون
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مولوی چنگایی
مولوی چنگایی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه معاد حسن آباد
معاد حسن آباد
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه مطهره قریه
مطهره قریه
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه محمد منتظری
محمد منتظری
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه محمد مراد آرامش
محمد مراد آرامش
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه محمد باقر صدر
محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه ماه و خورشید
ماه و خورشید
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه ماه و خورشید
ماه و خورشید
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه لاله 2
لاله 2
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کهریز قدیم رضایی
کهریز قدیم رضایی
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کوشکی حسن آباد
کوشکی حسن آباد
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کمیل پل بابا
کمیل پل بابا
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کامیاب 2
کامیاب 2
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کامیاب 1
کامیاب 1
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه کاشانی سهیل بیگی 1
کاشانی سهیل بیگی 1
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه قلعه شیخ
قلعه شیخ
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه قدس 2
قدس 2
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه قائم زیبا محمد ازنا
قائم زیبا محمد ازنا
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
مدرسه فضیلت سراب پرده
فضیلت سراب پرده
نامشخص - دبستان لرستان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر خرم آباد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.