شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر خاش

مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه کاردانش علی بن ابی طالب
کاردانش علی بن ابی طالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه فنی شهید رمضانی
فنی شهید رمضانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه حرفه ای مرضیه
حرفه ای مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه کشاورزی شهید رجایی
کشاورزی شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه جابر
جابر
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه حسین زارع
حسین زارع
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه حنانه
حنانه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه شعبانیه
شعبانیه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه نبوت
نبوت
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه هامون
هامون
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه وحدت
وحدت
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ام البنین
ام البنین
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه دانشمند
دانشمند
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ندای فرهنگیان
ندای فرهنگیان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه خامس آل عبا
خامس آل عبا
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه شهید خمر
شهید خمر
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه بعثت
بعثت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه بوعلی سینا
بوعلی سینا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه بحرالعلوم
بحرالعلوم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه آزرم
آزرم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ایمان نیلگان
ایمان نیلگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ایران زمین
ایران زمین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ایثار ترشاب
ایثار ترشاب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه اویس قرنی دروک
اویس قرنی دروک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه انجیر شیرو کوهیپرگ خاش
انجیر شیرو کوهیپرگ خاش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه انبیاء
انبیاء
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امیرالمومنین رحمت آباد
امیرالمومنین رحمت آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام محمدتقی (ع)
امام محمدتقی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه الله آباد
الله آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه افق
افق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه افروز
افروز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه اعتماد سرخ گزی علیا
اعتماد سرخ گزی علیا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه اعتماد
اعتماد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه اصحاب (رض)
اصحاب (رض)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه یوسف آباد مرنتاک
یوسف آباد مرنتاک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه احسان
احسان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان خاش
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر خاش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر خاش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر خاش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر خاش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.