چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

مدرسه گل نرگس 3
گل نرگس 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه صدر اندیشان
صدر اندیشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نسترن 4
گل نسترن 4
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل مریم 1
گل مریم 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاس 2
گل یاس 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل بنفشه 3
گل بنفشه 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل لاله 1
گل لاله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نرگس 2
گل نرگس 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل آلاله 1
گل آلاله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل بنفشه 2
گل بنفشه 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نیلوفر 3
گل نیلوفر 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نرگس 1
گل نرگس 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل مریم 3
گل مریم 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل لاله 2
گل لاله 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل آلاله 2
گل آلاله 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نسترن 2
گل نسترن 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل ارکیده 2
گل ارکیده 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل شقایق
گل شقایق
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل داوودی 2
گل داوودی 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه دختران مهر
دختران مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل لاله 3
گل لاله 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه صدراندیشان
صدراندیشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه آفرینش برتر
آفرینش برتر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه افق دانش
افق دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نسترن 5
گل نسترن 5
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل مریم 2
گل مریم 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاسمن 1
گل یاسمن 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل زنبق 2
گل زنبق 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاسمن 2
گل یاسمن 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاس 5
گل یاس 5
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نسترن 1
گل نسترن 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل زنبق 1
گل زنبق 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نسترن 3
گل نسترن 3
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل بنفشه 1
گل بنفشه 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل اقاقیا
گل اقاقیا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل بنفشه 4
گل بنفشه 4
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل داوودی 3
گل داوودی 3
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل لاله 4
گل لاله 4
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نیلوفر 1
گل نیلوفر 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاس 4
گل یاس 4
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل داوودی 1
گل داوودی 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاس 3
گل یاس 3
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل مینا
گل مینا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه سپهر یکتا
سپهر یکتا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه شهید همت
شهید همت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه ام البنین
ام البنین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه لیلی موفقیان
لیلی موفقیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه علی نقی غیاثی
علی نقی غیاثی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه باهنر 2
باهنر 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه سمائیان
سمائیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه فارابی
فارابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه تلاش
تلاش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه شهید باهنر 1
شهید باهنر 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه جهاد
جهاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 18
مدرسه امام محمد باقر
امام محمد باقر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 18
مدرسه برهان
برهان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 18
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 18
مدرسه حضرت خدیجه شاهد
حضرت خدیجه شاهد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید حاج علیرضاقدمی
شهید حاج علیرضاقدمی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه ابوالفضل غیاثی
ابوالفضل غیاثی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.